https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
Newmaninstitutet
Newmaninstitutet

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Tel: 018- 580 07 00

    Mail: adm@newman.seNewmaninstitutet

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet utbildar i jesuiternas akademiska tradition. Vi erbjuder en utbildning som ser till den personliga helheten med intellektuella, moraliska, psykologiska och andliga dimensioner. Vi eft... Läs mer

Östkyrklig teologi

Newmaninstitutet erbjuder flera kurser för att fördjupa kunskapen om den östkyrkliga teologin och trospraxisen, dvs det som är specifikt för de orientaliska katolska och de ortodoxa kyrkorna.
 
Följande kurser är fördelade över varje modul under HT 2021 och VT 2022:
- Modern ortodox teologi
- Theology of the Icon (engelska)
- Apofatisk teologi i Öst och Väst
- Social Teaching East and West (engelska)

Modern ortodox teologi

Den östliga teologin är en betydelsefull gren av den kristna traditionen med stort inflytande
även i väst. Kursen ger en kort översikt av historien men fokuserar på nutida ortodox teologi med namn som Georges Florovsky, Vladimir Lossky, Dumitru Staniloae, Christos Yannaras, John Zizioulas och Kallistos Ware. Nutida omprövning av förhållandet till väst tas också upp, liksom receptionen av Palamas energilära, ekumeniken och den feministiska teologins plats i ortodoxt tänkande.

Systematisk teologi
Halvdistans: 2 september, 14 oktober
Östkyrkotema
Kursledare: Jonas Eklund och Gösta Hallonsten

Theology of the Icons

The course examines theology and history of pictorial art in the Eastern Church, with special emphasis on its central theme – iconography of Jesus Christ. Considerable attention is dedicated to the Eastern Christian understanding of the role of the icon in liturgy and private prayer. A comparative study is made between the main trends of Eastern and Western religious pictorial art.

Teologiska kultur- och samhällsstudier
Halvdistans: 8 + 9 november
Kursen ges på engelska
Östkyrkotema
Kursledare: Taras Tymo

Apofatisk teologi i öst och väst

Är allting mätbart och låter sig fångas i begrepp? Går det att beskriva vem Gud är? Kursen utgår från den senantike teologen Dionysios Areopagita som i sitt tänkande kombinerade det outsägliga med det som kan sägas. Apofatisk teologi har präglat östkyrklig tradition men också varit viktig i väst, därför studerar vi även Bonaventuras och Thomas av Aquinos texter. Dessutom berörs filosofen Jonna Bornemarks samhällskritiska perspektiv utifrån kunskapens gränser.

Historisk teologi
Halvdistans
Östkyrkotema
Kursledare: Fredrik Heiding

Christian Social Teaching East and West

This course provides a historical, theoretical, and practical overview of the principles and themes of Christian social teaching. It explores two major approaches, namely, the Western tradition of the Catholic Social Thought and the Eastern Orthodox tradition of addressing contemporary social issues. A special focus is made on such topics as human equality, wealth and poverty, war and peace, and environmental responsibility

Teologiska kultur- och samhällsstudier
Halvdistans
Kursen ges på engelska
Östkyrkotema
Kursledare: Oleh Kindiy


Läs mer under respektive modul här: https://newman.se/kurser-ht-2021/ och här: https://newman.se/kurser-vt-2022/