https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Sverigehälsan

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Malmö, Stockholm

 • Längd

  1 dag

 • Lärosäte

  Sverigehälsan

 • Sista ansökningsdatum

  Ingen kursstart för tillfället

 • Startdatum

  Ingen kursstart för tillfället

 • Utbildningstyp

  Yrkesutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Orienteringskurs i KBT vid Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

 • Kategorier:

  Psykologi & Terapi

 • Kontakt

  Tel: 040-698 60 00
  Mail: info@sverigehalsan.seSverigehälsan

Sverigehälsan

Sverigehälsans utbildningar vänder sig till dig som vill arbeta aktivt med hälsa, välmående och personlig utveckling. Vi erbjuder kompletta yrkesinriktade utbildningsprogram inom friskvård, stresshant... Läs mer

Orienteringskurs i KBT vid Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Välkommen till en endagsutbildning i PTSD och traumafokuserad psykoterapeutisk behandling. Kursen är för dig som arbetar inom vård, omsorg och skola möter individer som har upplevt svåra händelser.

Diagnostik och effektiv behandling

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete inom vård, omsorg och skola möter individer som har upplevt svåra händelser. Kanske arbetar du med behandling och överväger att vidareutbilda dig i någon traumametod? Den här dagen ger dig en bra inblick i vad sådant arbete kan innebära och vilken metod som du i så fall ska välja. Eller så är du i behov av ökad kunskap om PTSD för att bättre kunna bemöta och stötta de individer du möter i ditt dagliga arbete. Dagen ger dig sådana verktyg. Du får också en inblick i de behandlingsmetoder som finns och vad de innebär, så att du bättre kan hjälpa individer till rätt behandling.

Forskning visar att 100000 – 300000 svenskar lider av Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) efter att ha upplevt traumatiska händelser. En hög andel av dessa återfinns bland särskilt utsatta grupper, till exempel bland boende på institutioner och behandlingshem. Bland människor som flytt sitt land beräknas 10 – 30 procent lida av PTSD. Inom kognitiv beteendeterapi (KBT) finns flera effektiva metoder som erbjuder effektiv lindring och bot. Forskningen är omfattande och visar att mer än 80 procent blir botade från PTSD efter genomgången behandling.

Innehåll

 • PTSD-diagnosen (förekomst och symtomatologi)
 • Evidensläget för behandling av PTSD med KBT – vilka metoder fungerar?
 • Gemensamma komponenter i all framgångsrik traumabehandling – vad är det egentligen som fungerar?
 • Översiktlig genomgång av de två metoder som idag har störst stöd i forskningen:
 • Traumafokuserad KBT (TF-KBT) för barn och ungdomar
 • Prolonged exposure therapy fpr PTSD (PE) för ungdomar och vuxna

Undervisningsform

Undervisningen ges i form av föreläsning, övningar och filmvisning.

Föreläsare

Hanna Dimbodius är leg psykolog och certifierad handledare i Prolonged exposure therapy från PTSD (PE). Hon har lång erfarenhet av traumabehandling med vuxna och ungdomar från såväl psykiatri som privat verksamhet. Idag driver Hanna KriTra Kris- och traumapsykologi AB. Vid sidan av sitt arbete med behandling och handledning är Hanna flitigt anlitad som föreläsare och utbildare, bland annat vid Göteborgs universitet och av kommuner och landsting. I samarbete med Psykologer utan gränser driver Hanna, tillsammans med Bright Star i Etiopien ett ideellt projekt som går ut på att sprida kunskap om traumatisering och handledning av etiopiska psykologer.