https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Expressa Utbildningscenter
Expressa Utbildningscenter

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Tel: 010 - 330 01 72
  Mail: info@expressa.seExpressa Utbildningscenter

Expressa Utbildningscenter

Expressa Utbildningscenter är till för dig som söker effektiva och samhällsviktiga utbildningar på distans inom det beteendevetenskapliga fältet.Läs mer

Organisationskonsult

Syftet med utbildningen är att ge de allmänna verktyg, färdigheter och kunskaper som behövs för att kunna arbeta med förändringsarbete inom olika organisationer och områden. Fokus ligger på att med hjälp av kommunikations- och samtalsverktyg utveckla förmågan att samarbeta, hantera konflikter och bemöta människor.

Utbildningen syftar till att öka den personliga utvecklingen samt att öka kunskapen gällande ledarskap, organisation samt arbetsgruppens psykologi på individ- och gruppnivå. Utbildningen ger dig en grund för att kunna arbeta som organisationskonsult efter avslutad utbildning.

Efter avslutad utbildning förväntas du ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

 • Kunskap om personlig utveckling
 • Ökad kunskap om känslor och tankar
 • Förståelse för hur arv och miljö påverkar den personliga utvecklingen
 • Förmåga att hantera och förebygga konflikter
 • Kunskap om psykosocial arbetsmiljö, arbetsgruppers dynamik och roller
 • Välutvecklad kommunikationsförmåga
 • Kunskap om olika typer av organisationer och ledarskap
 • Välutvecklad förmåga att coacha andra
 • Kunskap om kommunikationens grunder
 • Utvecklad förmåga att leda andra till ett framgångsrikt ledarskap
 • Förmåga att hålla i svåra, motiverande och rådgivande samtal

Det finns även möjlighet för den som vill välja inriktning att fördjupa sig i något av dessa ämnen:

 • Arbetsmiljö
 • Arbetsrätt
 • Konflikthantering
 • Rollen som chef/ledare
 • Stress

Förkunskapskrav

För att kunna genomföra och tillgodogöra sig utbildningen krävs mycket goda kunskaper i det
svenska språket. Detta då all litteratur är på avancerad språklig nivå och samtliga delmoment
examineras skriftligen.

Antagning, kurslitteratur och tillvägagångssätt

Efter anmälan får du ett antagningsbesked via mail. Information om aktuell kurslitteratur får
du i samband med ditt antagningsbesked, kurslitteratur ingår inte i priset.
Utbildningen sker uteslutande på distans via en lärplattform, tillgång till dator, Skype samt
internetuppkoppling krävs samt grundläggande datakunskaper. Anvisningar gällande
lärplattformen skickas i samband med antagningsbeskedet. Inloggningsuppgifter skickas en
vecka innan startdatum.

Du får en handledare som följer dig genom hela din studietid. Din första uppgift och övrig
information som rör utbildningen får du tillgång till på utbildningens startdatum, då även din
handledare tar en första kontakt med dig. All kontakt med din handledare sker via
plattformen.

Utbildningens upplägg och examination

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket gör att du som student själv
bestämmer studietakten. Utbildningen består av 6 delmoment, varav vissa är teoretiska och
vissa är praktiska. De teoretiska delmomenten innebär att du läser anvisade textavsnitt ur
böcker tillhörande utbildningen och skriftligt redovisar bifogade uppgifter, max 1 A4 per
fråga. Svaren ska innehålla relevanta svar utifrån litteraturen såväl som egna reflektioner. De
redovisade uppgifterna måste godkännas av din handledare för att du ska kunna gå vidare till
nästa delmoment och uppgift. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett
utbildningsbevis från oss i form av ett diplom.

För att bli godkänd krävs att du som student, genom kompletta skriftliga inlämningar, visar att
du kan: redogöra för samt problematisera teorier och begrepp kopplade till utbildningens
ämne, beskriva, jämföra och värdera olika förhållningssätt och arbetsmetoder samt
självständigt reflektera över den yrkesroll utbildningen syftar till.

Pris

För privatpersoner 21 900 kr inkl. moms. Vi erbjuder privatpersoner möjlighet till delbetalning.

För företag 21 900 kr exkl. moms.