https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)
Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Distansutbildning

 • Längd

  400 Yh-poäng

 • Lärosäte

  Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Startdatum

  HT21

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Yrkeshögskoleexamen till Offentlig upphandlare

 • Kategorier:

  Ekonomi, handel & administration

 • Kontakt

  Tel: 08-32 22 12
  Mail: info@sih.se, sara.helling@sih.se



Stockholms Internationella Handelsskola

Stockholms Internationella Handelsskola

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) ligger på Karlavägen i Stockholm och på Skeppsbron i Malmö. SIH erbjuder behovsanpassade utbildningar av stort strategiskt värde som för deltagaren innebä... Läs mer

Offentlig upphandlare

Offentlig upphandlare – ett omväxlande yrke som bjuder på stora utmaningar och mycket goda jobbmöjligheter. Staten, landstingen och kommunerna (upphandlande myndigheter) köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg för ungefär 600 miljarder kronor om året.

Du som offentlig upphandlare har alltså en mycket viktig roll. Du kommer ansvara över strategiska inköp, se till att lagar och regler följs korrekt vid upphandlingar och naturligtvis sitta vid förhandlingsbordet. Detta är kompetenser som är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden och som möjliggör en spännande karriär inom offentlig upphandling!

Arbetstillfällena som offentlig upphandlare är förhållandevis väl utspridda i landet och samvarierar i stort med antalet invånare i landets olika regioner.

"Redan innan jag tog min examen fick jag arbete som Strategisk upphandlare vid Naturvårdsverket.”
Caroline Edvaller, tidigare student

 

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt elva kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en är ett examensarbete.

 • Affärsengelska för offentliga upphandlare
 • Affärsjuridik för offentliga upphandlare
 • Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA
 • Examensarbete
 • Hållbarhet och miljö
 • Logistik för offentliga upphandlare
 • Offentlig upphandling
 • Projektledning och kommunikation
 • Strategiska inköp
 • Upphandlingsekonomi

Det är också viktigt att du i din roll som Offentlig upphandlare behärskar Excel. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Excel. Mer information hittar du på www.learnesy.com.

Distansutbildningen går på heltid med cirka 11 gemensamma utbildningsträffar på skolan i centrala Stockholm. Totalt är utbildningen 80 veckor, varav 30 är arbetsplatsförlagda (LIA).

Utbildningsplattformen stödjer ett arbetssätt som inkluderar; planering, teknisk support, kommunikation och samarbetsmöjligheter mellan studenter, lärande via text, bild och videoföreläsningar, resultat och återkoppling på varje tidigare moment samt information om kommande moment. Utbildningsplattformen bygger på en genomtänkt modell för att säkerställa hög kvalité oavsett vilken kurs det gäller. Det inkluderar; tillgängligt text/bildmaterial, videoföreläsningar, quizz (kunskapskontroll), praktisk användning av kunskapen (inlämningar enskilt eller i grupp), genomgång av andra studenters/gruppers inlämning och tentamen.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Offentlig upphandlare. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som:

 • Upphandlare/inköpare
 • Upphandlingsstrateg
 • Upphandlingscontroller

Denna utbildning är ny för oss, men vår utbildning till internationell inköpare, som vi bedrivit sedan 2003, har varje år lockat personer till att arbeta som offentlig upphandlare. Genomgående för dessa personer är att de trivs mycket bra med sitt yrkesval.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 YH-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Offentlig upphandlare.