https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Örebro Universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Örebro

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Örebro Universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Grundläggande behörighet

 • Examen

  Kandidatexamen

 • Kategorier:

  Statsvetenskap

 • KontaktStudievägledning:
  studievagledning.humus@oru.se
  019–30 30 00
Offentlig förvaltning och ledning

Utbildningen för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Programmet ger dig kvalificerad kompetens för att arbeta som utredare, administratör, samhällsplanerare, projektledare eller chef i offentlig förvaltning på lokal, nationell eller internationell nivå.

Om programmet

Programmet ger dig den akademiska och professionella kompetens som behövs för uppdrag som kvalificerad utredare och ledare. Du får en bred statsvetenskaplig allmänbildning, fördjupade kunskaper om förvaltning, god analytisk kompetens och förmåga att självständigt utföra kvalificerade uppgifter - egenskaper som starkt efterfrågas av arbetsgivare. Samtidigt kommer utbildningens praktik och praktikorienterade inslag hjälpa dig att utveckla de kontakter och kunskaper du behöver för att ta steget in på arbetsmarknaden.

Programmet har statskunskap som huvudområde men är flervetenskapligt med inslag av företagsekonomi och rättsvetenskap. Inom ramen för huvudområdet utvecklar du gradvis fördjupade insikter och kunskaper om politik och förvaltning, i Sverige och internationellt, samt metoder för samhällsvetenskaplig analys. Till detta läggs två terminer av flervetenskapliga kurser som behandlar ledarskap och styrning, förvaltningsekonomi, offentlig rätt och etik. Inom ramen för dessa kurser ges stor vikt att utveckla professionella färdigheter, förmågor och förhållningssätt. En termin inom programmet är valfri och kan användas för profilering eller praktik.

Karriär

Programmet ger dig möjligheter till en framtida yrkeskarriär som kvalificerad administratör, utredare, analytiker, projektledare och chef i lokal, regional, nationell eller internationell förvaltning. Fortsatta studier på avancerad nivå är också möjlig.

Övergripande mål och inriktning

Det övergripande målet för programmet är att utveckla yrkeskompetens för kvalificerat arbete med utredning, styrning och ledning av offentlig verksamhet på olika nivåer. Programmet har en generell profil mot kommunal, statlig och internationell förvaltning och med betydande inslag av substans- och metodkunskaper samt professionella färdigheter. Statskunskap är huvudområde för programmet (A-C-nivå), samtidigt är programmet flervetenskapligt med medverkan från bl.a. företagsekonomi och rättsvetenskap.

Programmet har en förstklassig forskningsanknytning. Du möter professorer och forskande lärare redan under första terminen. Utbildningen förbereder den studerande för en mångsidig och föränderlig arbetsmarknad, men ger också behörighet till studier på avancerad nivå inom huvudområdet statskunskap. Utbildningen har tydlig praktikrelevans genom kontinuerligt utbyte med ”praktikens aktörer” (politiker, tjänstemän, konsulter etc). Dessutom finns en poänggivande praktiktermin.

Arbetsmarknad och arbetsstillfällen

Studenter med examen mot statskunskap och offentlig förvaltning har alltid haft god chans att etablera sig på arbetsmarknaden. Ca 90 procent av har fått anställning inom ett par månader efter examen. Arbetstillfällena finns framför allt inom offentlig sektor, men den privata sektorn har under senare år blivit allt viktigare (konsultbranschen, intresseorganisationer, nya sociala rörelser, media etc). Den framtida arbetsmarknaden ser god ut. Under de närmaste tio åren kommer många i offentlig verksamhet att gå i pension och det gör att personalbehovet är stort.

Kompetenskraven fortsätter att öka. Trenden tycks vara generell för hela den offentliga förvaltningen. Det blir mer kvalificerade uppgifter och färre av enklare handläggande karaktär. Snabba förändringstendenser – såsom europeisering och digitalisering – ställer särskilda krav på kreativt lärande bland tjänstemän och professionella i offentlig verksamhet. Tjänstemän i offentlig förvaltning behöver i allt högre grad ha förmåga att agera som kreativa entreprenörer med det offentliga uppdraget som ledstjärna.