https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
Birger Sjöberggymnasiet
Birger Sjöberggymnasiet

Fakta

Kontakt

  • Kontaktexp.bsg@edu.vanersborg.se
    0521-721811


Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet har tre inriktningar, Naturkunskap, Naturkunskap och samhälle och Naturvetenskap och musik.

Är du frågvis och nyfiken på naturvetenskap? Vill du få svar på dina frågor och lära dig mer om hur allt hänger ihop? Tycker du att matematik är kul, är engagerad, motiverad och vill ha en bred utbildning med många valmöjligheter? Då är Naturvetenskapsprogrammet rätt program för dig! Med en examen från Natur är dina möjligheter stora, eftersom du blir behörig till de flesta högskole- och universitetsutbildningar.

Utbildningens fokus ligger på hur omvärlden fungerar. Du får utveckla din matematiska förmåga och lära dig argumentera och väva samman humanistiska och naturvetenskapliga perspektiv. Ämnen som matematik, fysik, kemi och biologi, är självklara, men lika viktigt är kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap, svenska och andra språk, samt idrott och hälsa.

Här har vi toppmodern labbutrustning som gör laborationerna relevanta och spännande. I undervisningen kombinerar vi teoretiska studier med praktiskt arbete. Det innebär att du får experimentera, undersöka och lösa problem. Du lär dig att se på tillvaron ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och får inte bara ämneskunskaper utan upptäcker också samband som hjälper dig att förstå helheten.

På Birger Sjöberggymnasiet erbjuder vi även inriktningen Natur och musik (NAMUSVE). Musikinriktningen ger fördjupning inom naturvetenskap men också möjlighet att utvecklas inom musiken. Eleverna kommer att förutom individuell undervisning i instrument eller sång, även få spela tillsammans och få undervisning i Gehörs- och musiklära. Syftet med utbildningen är i huvudsak att eleverna vid sidan om de teoretiska kunskaperna även kan utveckla sina musikaliska färdigheter. Musikinriktningen utvecklar genom musiken samarbetsförmåga, kreativitet, nyfikenhet samt det analytiska tänkandet. Vidare ger den konstnärliga infallsvinkeln ett stort stöd för problemlösningar av olika slag. Med en variant av detta slag kombineras vetenskap och konstnärlig verksamhet som kan leda till högskolestudier