Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Friskvård & Hälsa?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Naturläkemedel

Två av fem svenskar använder växtpreparat av något slag, bland annat naturläkemedel. Trots terapeutiska effekter och risker med denna användning saknar majoriteten av vårdpersonal utbildning inom detta område.

Denna kurs ger dig kliniskt relevant kunskap om de vanligast förekommande växtpreparaten, dels ur ett farmakologiskt perspektiv gällande säkerhet, effektivitet och kvalitet, dels ur ett konsumentperspektiv med fokus på hur dessa preparat används i olika sammanhang och kulturer.

"Det är oerhört värdefullt att ha kunskap om växtpreparat då allt fler patienter tar dem. Att dessutom ha kännedom om vilka preparat som har bevisad effekt och vilka som saknar evidens är också bra. Kursen har gett en bred grund att stå på och gett mig självförtroende att fråga patienter om de tar några tillskott och kunna ge råd.” 
- Tidigare student

 

Information om distansutbildningen

Lärarstöd ges via en lärplattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Examination sker genom nätbaserade seminarier och inlämningsuppgifter.

Kontaktuppgifter för mer information

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Johanna Hök, johanna.hok@ki.se alternativt läs mer direkt på Karolinska Institutet

“Väldigt bra återkoppling från kursledning. Gav utrymme för åsikter och diskussion med högt i tak. Intressant med många olika yrkesgrenar samlade.”
- Tidigare student

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga