https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1578393757/us/krvjos9vckdkggj1oxny.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1581689687/us/v4vbh71tt7zecsyfedaa.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1579596472/us/vjwvhffs94zwrnsdndu6.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1579781409/us/qaf5mouqsywujl7x4d0w.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1578058495/us/xvxx61mqhqjxn66mjp3d.gif
Karolinska Institutet

Fakta

KontaktNaturläkemedel

Foto: Ernst Brodin

Två av fem svenskar använder växtpreparat av något slag, bland annat naturläkemedel. Trots terapeutiska effekter och risker med denna användning saknar majoriteten av vårdpersonal utbildning inom detta område.

Denna kurs ger dig kliniskt relevant kunskap om de vanligast förekommande växtpreparaten, dels ur ett farmakologiskt perspektiv gällande säkerhet, effektivitet och kvalitet, dels ur ett konsumentperspektiv med fokus på hur dessa preparat används i olika sammanhang och kulturer.

"Har fått mycket mer kunskap om naturläkemedel och var jag kan hitta mer information om det vid behov. Får ofta frågor om livsmedel, örter mm och deras hälsoeffekt i jobbet och kan tack vare kursen ge bättre svar på sådana frågor."
- Tidigare student

 

Information om distansutbildningen

Lärarstöd ges via lärplattformen Canvas. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Examination sker genom nätbaserade seminarier och inlämningsuppgifter.

För mer information om innehåll och lärandeaktiviteter, se kursplanen

“Kursen har gett mig kunskaper/insikt i hur komplext ämnet är.”
- Tidigare student

Kontaktuppgifter för mer information

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Johanna Hök, johanna.hok@ki.se alternativt läs mer direkt på Karolinska Institutet

“Kursen har givit en bra och sammanhållen kunskap för att inlemma frågor om naturläkemedel i klinisk praxis.”
- Tidigare student