https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet

Fakta

KontaktNaturläkemedel

Foto: Ernst Brodin

Två av fem svenskar använder naturpreparat av något slag, så kallade växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller kosttillskott. Trots terapeutiska effekter och risker med denna användning saknar majoriteten av vårdpersonal utbildning inom detta område.

I kursen Naturläkemedel studeras naturpreparat utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv med användning, effekter och risker i fokus. Kursen ger dig kliniskt relevant kunskap om de vanligast förekommande naturpreparaten och användningsområdena. Du får öva på att söka upp och granska information i specialiserade databaser och hur du kan möjliggöra en bra dialog om dessa preparat med dina patienter.

 

Vilka var kursens främsta styrkor? 

“Engagerade och tillmötesgående lärare, intressant innehåll, tydlighet kring förväntningar på studenternas prestationer, högt i tak! Roligt att studenterna är från olika professioner, det lyfter kursen mycket!

 -Tidigare student


Vad var det viktigaste du lärde dig under kursen? 

“Övat på att hitta och kritiskt granska information om naturpreparat och andra KAM, fått insikt i reglering, förstått drivkrafter till att använda naturpreparat och KAM och fått insikter i viktiga komponenter i kommunikation kring användning.” 

  -Tidigare student                                                             


Information om distansutbildningen

Kursen ges under halvfart på distans via lärplattformen Canvas förutom en fysisk introduktionsdag i början av kursen. Undervisningsformerna är anpassade för att det ska vara möjligt att utföra studiearbetet ex. på kvällar och helger parallellt med kliniskt arbete. Lärandeaktiviteter inkluderar videoföreläsningar, gruppdiskussioner (som är flexibla i tid över några dagar i taget), quiz och studieuppgifter. Examination sker genom deltagande i gruppdiskussionerna samt inlämning av en individuell studieuppgift och en examinationsuppgift.

För mer information om innehåll och lärandeaktiviteter, se kursplanen
 
Upplägget var det bästa jag varit med om.” 
 
- Tidigare student

Kontaktuppgifter för mer information

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Johanna Hök, johanna.hok@ki.se alternativt läs mer direkt på Karolinska Institutet