https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743840/us/euelsqftzxz6mksr5tje.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743954/us/g2tmr3ikniu9frxh5ahq.png
Slottegymnasiet
Slottegymnasiet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Ljusdal

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Slottegymnasiet

 • Sista ansökningsdatum

  15 februari

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Andra utbildningar

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Grundläggande behörighet

 • Examen

  Gymnasieexamen

 • Kategorier:

  Naturbruksprogrammet (NB)

 • Kontakt

  Naturbruksprogrammet
  0651- 185 80

  Rektor
  Stig Martinsson
  Tel: 0651-184 02
  Mail: stig.martinsson@ljusdal.se

  Expedition
  Elisabeth Åslund
  Mail: elisabeth.aslund@ljusdal.seSlottegymnasiet

Slottegymnasiet

Slottegymnasiet är en liten gymnasieskola med stora möjligheter.Läs mer

Naturbruksprogrammet


Vi har Naturbruksprogrammet med inriktningarna Djurvård och Skog. Inom djurvård kan du fördjupa dig inom djurparksdjur eller hund. Skogseleverna väljer mellan bioenergi, jakt eller skogsmaskinförare.

Du hittar oss i Ljusdal i norra Hälsingland. Nära till mycket bra boende och stora möjligheter för aktiv fritid. Vi har varje höst ett intag av cirka 32 elever på Skog och 16 elever på djurvård.

Inriktning djurvård

Hos oss blir du en djurvårdare med en allsidig och bred utbildning som gör dig väl förberedd inför arbetslivet. Utbildningen ger kunskap om olika djurarters ursprung, beteende, skötsel, behov, hälsa samt om relevant utrustning och anläggningar.

Vi har bara utgång djurvårdare men under år 2 kan du fördjupa din inom ditt favoritdjur, det kan vara t ex reptiler, hund, häst eller kanske djurparksdjur.

Vi lägger stor vikt att du får en förståelse för miljöns betydelse för djurs beteende och välmående samt att du ska kunna ge information och vägleda om djur i olika sammanhang. Efter genomgången utbildning kan du arbeta som djurvårdare i ett flertal branscher inom djurhållning. Du har praktisk färdighet för en säker djurhantering och kan även hantera för djuranläggningar viktiga fordon och utrustning som motorsåg, röjsåg och fyrhjuling.

Idag omsätter näringen inom djurbranschen många miljoner per år och som elev hos oss får du kunskap om betydelsen av att känna till företagande och entreprenörskap. Utbildningen ger zoobehörighet vilket innebär att vi uppfyller jordbruksverkets utbildningskrav för att bli behörig att öppna zoobutik. Flera av utbildningsmomenten är förlagda utanför skolan i t. ex. djurparker. Sista året på utbildningen brukar vi dessutom göra en utlandsresa för att studera en mer internationell djurhållning.

På skolan har vi ett eget djurhus med de vanligaste sällskapsdjuren men även några ovanliga djurarter. På området finns även en appellplan med en agilitypark för hundträning.

Du har genom Naturbruksprogrammet med inriktningen djurvård är en utbildning som förbereder för alla typer av yrken med olika typer av djuranknytning.

Inriktning skog

Det här är programmet för dig som vill utbilda dig för något yrke inom skogsbruk. Till årskurs två finns det tre olika profiler att välja mellan.

 • Maskinutbildning
 • Jakt
 • Bioenergi

Maskinprofilen är praktisk körning på “verkliga” uppdrag. Den största delen av maskinutbildningen består av praktisk körning i fält, där eleverna delas in i två grupper. Du jobbar i två skift med bl.a. två nya skördare och sex nya skotare. Här får du och övriga elever arbeta som en enskild avverkningsgrupp där det ingår övningar med maskinvård, reparationer, apteringsuppföljning och felsökning.

Inom Jakt ingår praktisk jakt i de flesta jaktformer, tillvaratagande samt guidning. Du får en grundlig undervisning i skytte, handladdning, ballistik och vapenkännedom. Annat du lär dig är slakt, styckning och trofémontering. Förutom detta studerar du företagsekonomi, representation, provfiske, rovfågelkännedom, hundavel och genetik, naturguidning och jaktledarskap.

Från skogen till värmepannan är det Bioenergiutbildningen riktar in sig på. Profilen är valbar till årskurs två och fokus kommer att ligga på modern bioenergiproduktion med skogen som bas, med bland annat Grotskotning. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med näringslivet. Viss utbildning kommer att ske på annan ort. Kurserna som ingår handlar om förnybar energi, lastmaskin och truck och terrängtransporter. Alla elever har möjlighet att ta Grönt kort för Natur- och kulturmiljövård Du lär dig grunderna för ett modernt skogsbruk. I undervisningen ingår att du skall kunna använda och sköta de maskiner och utrustningar som används i ett aktivt skogsbruk. Du får lära dig att arbeta självständigt och i arbetslag med insikt i vad gott yrkesmannaskap kräver. 16 och gallring. Grönt kort krävs idag av de flesta bolag och är ett bevis på att du har de “gröna kunskaper” som behövs för att få arbeta inom skogsbruket.

Vidare studier

Inriktning djurvård: Du kan studera till djursjukvårdare och vid komplettering med basår även studera etologi & djurskydd, biologi eller till veterinär, agronom och zoolog.

Inriktning skog: Obligatoriska kurser kompletterade med vissa valbara kurser ger behörighet till utbildning vid högskola, det så kallade högskoleförberedandet valet, exempelvis till skogsmästare eller viltförvaltare.