https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743840/us/euelsqftzxz6mksr5tje.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743954/us/g2tmr3ikniu9frxh5ahq.png
Naprapathögskolan
Naprapathögskolan

Fakta

KontaktNaprapatprogrammet - Naprapatutbildning i Stockholm

Naprapatutbildningen vid Naprapathögskolan i Stockholm är en fyraårig specialistutbildning inom manuell medicin. Studietakten är heltid och pedagogiken bygger genomgående på integration mellan teoretisk, praktisk och klinisk undervisning. Naprapathögskolans utbildning till naprapat är ställd under statlig tillsyn och är studiemedelsberättigad för studenter från hela Norden.

Naprapatprogrammets målsättning är att utbilda skickliga naprapater som självständigt kan ansvara för att undersöka, diagnostisera, behandla och rehabilitera besvär i muskler och leder tex. yrkesskador och idrottsskador. Dessutom fäster vi under utbildningen stor vikt vid differentialdiagnostik, dvs. att naprapaten ska kunna bedöma när patienten ska remitteras vidare till annan vårdinstans.

"Naprapathögskolan är en inspirerande skola där man får ta mycket plats som student. Blandningen mellan praktiska och teoretiska lektioner gör utbildningen mycket lärorik och vi får även bred kunskap inom det medicinska ämnena för att kunna hjälpa våra blivande patienter på bästa möjliga sätt i framtiden."
Evelina Lannebjer

För en naprapat är diagnostik och behandling till största del inriktad på rörelseorganen men vi har även utökat den del av utbildningen som har beteendevetenskaplig inriktning. Bredden inom naprapatprogrammet gör att naprapater idag utgör en naturlig del inom både friskvård, sjukvård, företagshälsovård och inom idrottsrörelsen.

Utbildningens upplägg

Hälften av studierna ägnas åt basmedicinska studier i ämnen som anatomi, fysiologi, neurologi, ortopedi, sjukdomslära och idrottsmedicin. Den andra hälften omfattar specialisering inom naprapati. Där får du lära dig att undersöka och diagnostisera besvär i muskler och leder samt behandla dessa med manuella behandlingstekniker som manipulation, mobilisering, triggerpunktsbehandling, stretching och klassisk massage.

För att du som naprapat ska kunna förebygga besvär och arbeta med rehabilitering kompletteras undervisningen i manuella behandlingstekniker med bland annat träningslära och ergonomi. Kombinationen av basmedicinska kunskaper och specialiseringen inom naprapati gör att du som naprapat kan ta ansvar för att ställa diagnos och avgöra om du själv ska behandla eller om du ska hänvisa patienten till läkare eller annan vårdgivare.

97% av våra 350 studenter rekommendera utbildningen!

Redan under andra terminen börjar du praktisera dina kunskaper på Naprapathögskolans klinik. Där får du som student, med stöd av handledare, ta emot egna patienter som sökt sig till högskolans klinik för behandling. Denna del i utbildningen, den kliniska naprapatin, utgör den direkta länken mellan teoretisk och praktisk undervisning.

När du fått godkänt i alla kurser och avlagt slutprov med godkänt resultat erhåller du din naprapatexamen och är då väl förberedd att inleda din karriär som naprapat.

Förberedande kurser

Att välja utbildning är ett av livets viktigaste val. För att ge dig mer information om utbildningen och hjälpa dig fatta ett välgrundat beslut anordnar Naprapathögskolan varje år tre förberedande kurser (Introduktionskurs, Massagekurs samt Stretchingkurs). Här kan du läsa mer om våra introduktionskurser.

Öppet hus

Vill du veta mer om naprapatutbildningen? Besök oss på öppet hus i Stockholm och träffa lärare, personal och studenter!

Här kan du läsa mer om hur du anmäler dig till öppet hus!