https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Marieborgs Folkhögskola
Marieborgs Folkhögskola

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Norrköping

 • Längd

  2 år

 • Lärosäte

  Marieborgs Folkhögskola

 • Sista ansökningsdatum

  15 maj

 • Startdatum

  Augusti

 • Utbildningstyp

  Folkhögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

 • Kategorier:

  Musik

 • Kontakt

  Tel: 011-21 96 00
  Mail: info@marieborg.org musik@marieborg.orgMarieborg folkhögskola

Marieborg folkhögskola

Till Marieborg söker sig människor med olika erfarenhet och bakgrund. Här stimuleras ditt engagemang för samhällsfrågor och kultur. Marieborgs folkhögskola drivs av arbetarrörelsen i Östergötland.Läs mer

Musiklinjen


Vår musiklinje är en kreativ yrkesutbildning för musikentreprenörer! Ta chansen och sök till Marieborgs musiklinje MM&E  ”Marieborg, Musik och Entreprenör”!

Linjen är en tvåårig utbildning som vänder sig till dig som vill utveckla ditt konstnärskap och skaffa de verktyg och kunskaper som kan krävas för att arbeta med musik. År 1 handlar om att bredda ditt musikaliska kunnande medan vi i år 2 arbetar med att hitta en riktning i ditt musicerande och utveckla din roll inom musiklivet.

Målgrupp

Vi söker dig som är nyfiken på att skapa musik i varierande former, gillar att samarbeta och är öppen för olika genrer och musikkulturer. Utbildningen erbjuder 20 platser för varje årskurs och vi strävar efter en klass med minst lika många kvinnor som män.

Kursinnehåll

Som namnet antyder så har linjen två delar, en konstnärlig musikdel och en praktisk entreprenörsdel. Dessa löper parallellt under utbildningen. Första året handlar i stor utsträckning om att bredda sin musikaliska kunskap, medan andra året har ett friare upplägg, lite mer individuellt anpassat. Du får möjlighet att inrikta dig på någon del av utbildningen du vill fördjupa dig i, till exempel som musikarrangör eller musikskapare, samtidigt som du fortsätter att knyta kontakter och skaffa dig fler verktyg för att uttrycka dig musikaliskt.

Musik

Under perioder kommer undervisningen att brytas för turnéer, workshops etc. men vissa ämnen sker fortlöpande. Bland de rena musikämnena finns Ensemble, Songwriting, Musikproduktion, Musikaliskt hantverk och Röst/Kör.

Exempel på vad ämnena innehåller:

 • Ensemble: instrumentalspel, liveframträdanden, leda och ledas i grupp
 • Songwriting: låtuppbyggnad, instrumentering, musikskapandets olika former, text -och formanalys
 • Musikproduktion: inspelning, ljudteknik, mixning, komposition
 • Musikaliskt hantverk: teori utifrån praktiskt lärande, bruksspel, instrumentkännedom, olika musikkulturer
 • Röst och Kör: stämsång, utveckla din sångröst, arra för mindre sånggrupp, scenisk gestaltning

År 1 delas in i perioder s.k. temablock som genomsyrar ämnena. Blocken heter Rytm, Sound, Modalitet/Harmonik, Crossovers (musik med andra konstformer) och Koncept.

Att erbjudas mångsidiga sätt att spela och lyssna på musik kan förhoppningsvis inspirera ditt musikskapande och ge det nya spännande nyanser. Besök av flera namnkunniga gästlärare och föreläsare medför också ytterligare fördjupning.