https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Luleå, Piteå

 • Längd

  120 HP

 • Lärosäte

  Luleå tekniska universitet

 • Sista ansökningsdatum

  16 jan

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Särskild behörighetGrundläggande behörighet

 • Examen

  Konstnärlig masterexamen i musik - Huvudområde Musikalisk gestaltning

 • Kategorier:

  Musik

 • KontaktSverker Jullander

  Telefon: 0911-72618
  E-post: sverker.jullander@ltu.s

  Åsa Unander-Scharin
  Telefon: 0911-72669
  E-post: asa.scharin@ltu.seMusikalisk gestaltning, konstnärlig master, 120.0 Högskolepoäng

Du får bredda och fördjupa ditt musicerande med ditt personliga uttryck på en hög professionell nivå, samt reflektera över musikaliska och konstnärliga frågeställningar med anknytning till din kommande konstnärliga verksamhet. Utbildningen fick högsta betyg i den nationella kvalitetsgranskningen.

Studierna på masterprogrammet i musikalisk gestaltning ger dig som utövande klassisk musiker, jazzmusiker, rockmusiker, dirigent, kompositör och inom musikproduktion, möjlighet att utöva och undersöka musik i en inspirerande miljö. Det gör att du som musiker kan skaffa dig fler och djupare uttryckssätt för en professionell karriär. Studierna inom masterprogrammet ger dig även kunskaper för internationell konstnärlig verksamhet inom musikområdet. Konstnärlig master förutsätter att du redan har en konstnärlig kandidatexamen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar två års studier på heltid och ges på engelska, individuell undervisning sker på engelska och svenska.

Under det andra studieåret görs ett konstnärligt examensarbete som presenteras i både musikalisk och skriftlig form. Inom ramen för seminarieverksamheten presenteras även pågående examensarbeten i ord och ton.

Delar av utbildningen är gemensamma för samtliga inriktningar och koncentreras till cirka nio veckor av läsåret, så kallade masterveckor, där såväl programmets egna lärare som gästföreläsare medverkar, och där alla studerande deltar aktivt. Under dessa veckor är undervisningen dels indelad efter årskurs, men också gemensam. De gemensamma seminarierna behandlar centrala frågeställningar rörande musikaliskt skapande och interpretation.

Vi erbjuder en fin akademisk miljö, goda övningsmöjligheter, toppmodern utrustning för inspelningar och en konserthall i världsklass.

Luleå tekniska universitet i Piteå utbildar, förutom musiker på kandidatnivå, även musiklärare, danslärare, ljudtekniker och journalister med inriktning mot radio, tv och text.

Var kan jag jobba?

Din arbetsmarknad kan finnas inom en rad olika områden inom svenskt och internationellt musik- och kulturliv. Efter examen är du behörig att söka forskarutbildning i musikalisk gestaltning.