Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Musik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

MUSIK- & LJUDDESIGN

OM UTBILDNINGEN

En utbildning, två inriktningar: Ljudteknik/musikproduktion eller Studiomusiker

Musik och ljuddesign är utbildningen för dig som vill lära mer om musikproduktion, låtskrivande och ljudteknik. Utbildningen sker i vår förstklassiga studiomiljö. Möjlighet att söka till ett fördjupningsår.

Ungefär 80% av utbildningen är gemensam för de båda inriktningarna.
Resterande 20% (motsvarande en dag/vecka) består av inriktningen du väljer, med fördjupade studier inom respektive specialiseringsområden. Läs mer om innehållet och inriktningarna nedan.

Målet med utbildningen är att ge dig tillräcklig kunskap, kompetens och färdighet för ett yrke eller vidare studier på högre nivå inom musik- och medieproduktion. Teoretiska temastudier varvas med praktiska övningar och projekt. Projektarbeten och uppgifter genomförs i olika former – både i samarbete med andra utbildningar på skolan och individuellt. Dessa moment gör att utbildningen blir verklighetsförankrad samtidigt som din egen kreativitet sätts i fokus. Genom praktik/lärande i arbete får du tillämpa dina kunskaper, öva samarbete och projektledning. Du får även erfarenheter och kontakter från valda branscher.

Kursinnehåll

Inspelningsteknik, mixning, musikproduktion, musikstilar och musikhistoria, akustik, studions utrustning och funktioner, branschkännedom, företags- och produktionsekonomi, eget företagande samt projektbaserade uppdrag.

Gemensamt för linjerna inom Media-Form (Webbdesign, Musik- och ljuddesign samt Konstlinjen):

Genom samarbete i spännande projekt genomför deltagare från de olika media-form-utbildningarna i samverkan helhetsupplevelser där musik, foto, film, marknadsförings- och kommunikationsmaterial ingår. Projekten kan också leda fram till event, utställningar och andra arrangemang.
Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, att vara delaktig, se möjligheter, rättigheter och skyldigheter, därför förekommer även en del schemaberikande aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar mm.

På inriktning Studiomusiker kommer du ha specialisering i två huvudområden, Ensemble och instrumentalspel:

  • Ensemble, Samspel, Groove,  Stil- och genrekännedom,  Studioinspelningar, Konserter
  • Individuell undervisning (ditt huvudinstrument)

På inriktning Ljudteknik och musikproduktion kommer specialiseringen istället ligga inom dessa två huvudområden. Exempel på fördjupningsmoment som kommer ingå:

  • Fördjupning i akustik
  • Avancerad mix- och inspelningsteknik
  • Mastring
  • Individuell handledning
  • Ellära
Relaterade artiklar
Ställ en fråga