https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Luleå, Piteå

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Luleå tekniska universitet

 • Sista ansökningsdatum

  16 jan

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Särskild behörighetGrundläggande behörighet

 • Examen

  Konstnärlig kandidatexamen i musik - Huvudområde Musik

 • Kategorier:

  Musik

 • KontaktSture Kuusisalo

  Telefon: 0911-72642
  E-post: Sture.Kuusisalo@ltu.seMusik, konstnärlig kandidat, 180.0 Högskolepoäng

Kandidatutbildningen i musik är treårig och hit kan du söka efter avslutade studier på gymnasium eller folkhögskola. Vi ger kandidatutbildning med följande inriktningar: Jazzmusiker, Klassisk musiker, Komposition, Rockmusiker, Studiomusiker och Kyrkomusiker.

Förberedelserna inför det stora genombrottet börjar oftast i klassrummet och det är övning som ger den grundläggande förståelsen för hur musik fungerar. Att känna sig bekväm och trygg när man spelar sitt instrument är avgörande för att kunna hitta en ny och banbrytande stil, eller när du vill förlora dig i musiken och ge järnet när det verkligen gäller.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ges du möjlighet att vidareutveckla ditt särskilda uttryck, diskutera fritt om musikens framtid eller spela in dina verk i några av våra högklassiga studior. En stor del av utbildningsprogrammets innehåll ägnas åt den specialiserade inriktningen som du valt. Möjlighet till utbytesstudier finns i näst sista terminen inom programmet.

Ditt deltagande i interna och externa produktioner ger dig värdefull insyn i hur komplexa musikproduktioner kan vara och du får nödvändig erfarenhet inför det kommande yrkeslivet. Ta även vara på den unika miljön och tillfällen att samarbeta med studenter från andra utbildningar som ljudtekniker, danslärare, designers och medieproducenter i projekt som ni själva utformar.

En konstnärlig kandidatexamen ger dig behörighet för fortsatta studier på masternivå.

Var kan jag jobba?

Genom utbildningens branschnära förhållningssätt blir du förberedd på att utveckla ditt varumärke på den svenska och internationella musik- och kulturscenen. Dina lärare stöttar dig genom sitt nätverk och sin kunskap om branschen.

Inriktning

Inriktning: Kyrkomusik

Den förnyade kyrkomusikerinriktningen syftar till att utveckla dina instrumentala kvalitéer på både djup och bredd med genrebredd. Fokus ligger på din profil med orgel, liturgiskt orgelspel, brukspiano, kör- och ensembleledning, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra musikerstuderande inom programmet. Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen. Utbildningen innehåller tre huvudperspektiv:

 1. Musikalisk profil (orgel, liturgisk orgel, sång, kör/ensemble, brukspiano)
 2. Musikens grunder (Form och analys, musiklära, brukspiano, sång)
 3. Konstnärlig kunskap (konstnärligt vetande, musikhistoria)

Utbildningen är nära relaterad till den framtida yrkesrollen som musiker och musikalisk ledare inom församlingen. Förutom våra lärare kommer du också att få möta och inspireras av nationellt och internationellt verksamma musiker och pedagoger.

Inriktning: Rockmusiker

Inriktningen syftar till att utveckla din instrumentala, sångmässiga och konstnärliga profil för kommande professionella yrkesroller (ensemblemusiker och solist) och uppdrag inom olika musikområden. Fokus ligger på din musikaliska profil, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra musikerstuderande inom programmet. Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen. Utbildningen innehåller tre huvudperspektiv:

 1. Musikalisk profil (instrument, sång, ensemble)
 2. Musikens grunder (instrumentalt gehör, praktisk musiklära och stilanalys, ljudteknik)
 3. Konstnärlig kunskap (konstnärligt vetande, musikhistoria)

För att rusta dig inför arbetsmarknadens villkor får du möjlighet att samarbeta med studenter från skolans medie- och ljudavdelningar samt ta del av nyskriven musik, träna dig att möta olika medier, arbeta med ljudinspelningar, utveckla och designa konserter samt delta i utåtriktad verksamhet med musikproduktioner för olika målgrupper. Möjlighet till utbytesstudier finns i näst sista terminen inom programmet.

Inriktning: Studiomusiker

Här utvecklar du din instrumentala, sångmässiga och konstnärliga profil för kommande professionella yrkesroller (ensemblemusiker och solist) och uppdrag inom olika musikområden. Fokus ligger på din musikaliska profil, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra musikerstuderande inom programmet. Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen. Utbildningen innehåller tre huvudperspektiv:

 1. Musikalisk profil (instrument, sång, ensemble)
 2. Musikens grunder (gehör och satslära alternativt praktisk musiklära och stilanalys)
 3. Konstnärlig kunskap (konstnärligt vetande, musikhistoria)

För att rusta dig inför arbetsmarknadens villkor får du möjlighet att samarbeta med studenter från skolans medie- och ljudavdelningar samt ta del av nyskriven musik, träna dig att möta olika medier, arbeta med ljudinspelningar, utveckla och designa konserter samt delta i utåtriktad verksamhet med musikproduktioner för olika målgrupper.

Inriktning: Komposition

Här kan du under tre år bedriva kompositionsstudier med inriktning mot komposition och arrangering. Kompositionsstudierna bygger på projekt, individuell handledning och seminarier. Du studerar bland annat arrangering, instrumentation, harmonilära, kontrapunkt, gehör, form/analys, musikhistoria, branschkunskap samt scenisk framställning. Projekten innehåller praktiskt arbete med olika ensemblekonstellationer samt film/musikdramatik. Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom att fritt välja kurser ur musikhögskolans övriga kursutbud.

 1. Musikalisk profil (komposition och arrangering)
 2. Musikens grunder (Form och analys, musiklära)
 3. Konstnärlig kunskap (konstnärligt vetande, musikhistoria)

Hos oss får du möjlighet att samarbeta med studenter från övriga musikinriktningar och program samt studenter från medie- och ljudteknikutbildningarna.

Inriktning: Klassisk musiker

Inriktningen syftar till att utveckla din instrumentala, sångmässiga och konstnärliga profil för kommande professionella yrkesroller (ensemblemusiker och solist) och uppdrag inom olika musikområden. Fokus ligger på din musikaliska profil, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra musikerstuderande inom programmet. Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen. Utbildningen innehåller tre huvudperspektiv:

 1. Musikalisk profil (instrument, sång, ensemble)
 2. Musikens grunder (Form och analys, musiklära)
 3. Konstnärlig kunskap (konstnärligt vetande, musikhistoria)

För att rusta dig inför arbetsmarknadens villkor får du möjlighet att samarbeta med studenter från kompositionsinriktningen och skolans medie- och ljudavdelningar samt ta del av nyskriven musik, träna dig att möta olika medier, arbeta med ljudinspelningar, utveckla och designa konserter samt delta i utåtriktad verksamhet med musikproduktioner för olika målgrupper.

Inriktning: Jazzmusiker

Inriktningen syftar till att utveckla din instrumentala, sångmässiga och konstnärliga profil för kommande professionella yrkesroller (ensemblemusiker och solist) och uppdrag inom olika musikområden. Fokus ligger på din musikaliska profil, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra musikerstuderande inom programmet. Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen. Utbildningen innehåller tre huvudperspektiv:

 1. Musikalisk profil (instrument, sång, improvisation, ensemble)
 2. Musikens grunder (gehör och satslära, praktisk musiklära och stilanalys, arrangering, komposition)
 3. Konstnärlig kunskap (konstnärligt vetande, musikhistoria)

För att rusta dig inför arbetsmarknadens villkor får du möjlighet att samarbeta med studenter från skolans medie- och ljudavdelningar samt ta del av nyskriven musik, träna dig att möta olika medier, arbeta med ljudinspelningar, utveckla och designa konserter samt delta i utåtriktad verksamhet med musikproduktioner för olika målgrupper.