https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Sverigehälsan
Sverigehälsan

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm, Malmö

 • Längd

  3 dagar

 • Lärosäte

  Sverigehälsan

 • Sista ansökningsdatum

  Löpande

 • Startdatum

  17 maj Stockholm

 • Utbildningstyp

  Yrkesutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Kursintyg

 • Kategorier:

  Psykologi & Terapi
  Socialt arbete

 • Kontakt

  Tel: 040-698 60 00
  Mail: info@sverigehalsan.se Sverigehälsan

Sverigehälsan

Sverigehälsans utbildningar vänder sig till dig som vill arbeta aktivt med hälsa, välmående och personlig utveckling. Vi erbjuder kompletta yrkesinriktade utbildningsprogram inom friskvård, stresshant... Läs mer

Motiverande samtal (MI) - utbildning i teori och praktik

Vill du hjälpa andra till motivation, insikt och utveckling? MI-utbildningen utvecklar din förmåga till goda samtal. Med motiverande samtal blir du bättre på att hantera dina svåraste samtal och mer medveten om din egen roll i kommunikationen.

MI-utbildning för dig som vill:

 • Kunna hantera svåra samtal och möten
 • Ha effektivare samtal
 • Förstärka människors delaktighet och tilltro till den egna förmågan
 • Locka fram och väcka motivation

MI-utbildningens upplägg:

 • Grundutbildning i teori och praktik
 • Kursledare med stor erfarenhet
 • Utbildning med hög internationell standard
 • Tre dagar och egen träning
 • Kursstarter i Stockholm och Malmö

Om utbildningen

Under MI-kursen lär du dig förhållningssätt och får verktygslåda användbar både i ditt arbete och privat. Vi riktar oss till dig som är mån om din personliga utveckling.

Du kan använda MI-samtal i svåra situationer och med människor i kris. Metoden är användbar för dig som  vill hjälpa andra att hitta sina egna styrkor och coping-strategier.

Under din utbildning får du redskap att använda i dina samtal med klienter, patienter, medarbetare och kollegor. Du kan använda MI-samtal överallt där dialogen är en viktig del av arbetet såsom hälso- och sjukvård, friskvård, omsorg, socialtjänst, skola, äldrevård och psykiatri.

Forskningen visar på att MI ger goda resultat vid förändrings- och motivationsarbete. MI-samtal leder ofta till förbättrade relationer mellan rådgivare och sökande.

Teori varvas med praktik

I vår MI-utbildning varvas teori med praktiska övningar. Vi arbetar med fallbeskrivningar och filmer med exempel på MI-konsultationer.

Under MI-kursen får du praktiskt träna och öva för att på djupet lära dig hur ett motiverande samtal går till. Vi tar upp hur kroppsspråket påverkar kommunikationen och mötet med andra människor.

MI-utbildningen är deltagarcentrerad där du uppmuntras att vara aktiv och delaktig.

Kommunikation, processer och reflektion

Under MI-kursen går vi igenom grundläggande samtalsteknik, kroppsspråk och icke-verbal kommunikation. Utbildningen i motiverande samtal belyser även strategier och processer i det motiverande samtalet. Du får tid för eftertanke och reflektion.

Tre dagar och din egna träning

Den grundläggande MI-utbildningen består av tre dagar. Det är en månads uppehåll mellan dag två och dag tre för att ge möjlighet till egen träning.

Kurslitteratur och kursintyg

Du får ett kompendium om kommunikation och MI som ingår i kursavgiften.

Efter avslutad utbildning i motiverande samtal får du ett kursintyg.