https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Sagalund

Fakta

Kontakt

 • Ort

 • Längd

 • Lärosäte

  Sagalund

 • Sista ansökningsdatum

  Löpande

 • Startdatum

 • Utbildningstyp

  Fritidskurs

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Ingen information för tillfället

 • Examen

 • Kategorier:

  Kost, Träning & Hälsa

 • KontaktSagalund AB
  Tel: 0303-226950


Mindfulness - Ta aktiv del i din hälsa


Resultat av kursen
 • Verktyg som du kan använda i vardagen som gör att du kan möta livets svårigheter på ett mer gynnsamt och hälsosamt sätt
 • Du lever mer i nuet
 • Öka din förmåga till närvaro oavsett vad du möter
 • Öka din förmåga att observera utan att döma
 • Ett nyfiket förhållningssätt till livet
 • Kunskap om vad som händer medicinskt i kroppen vid långvarig stress
På kursen lär vi oss om:
 • Vad är mindfulness?
 • Vad händer i kroppen vid långvarig stress?
 • Praktisk mindfulnessträning såsom kroppscanning, sittande och gående meditation, och lugn mindful yoga. Yogan är mycket enkel som alla kan vara med i.
 • Hur för DU in mindfulness i din vardag
 • Lärande samtal kring träningen
 • Forskning och forskningsresultat kring mindfulnessbaserad stresshantering
Kursen passar Dig som:
 • Känner av de negativa effekterna av långvarig stress
 • Längtar efter ett annat sätt att förhålla sig till livet i stort
 • Har provat "allt annat" mot stress, oro, ångest och smärta utan resultat
 • Vill ta aktiv del i din egen hälsa
 • Är nyfiken och vill prova på något som är nytt för dig
 • Har ett yrke där du träffar många människor


Mindfulnesskurs - Lever Du i nuet?

Vare sig vi gillar det eller inte är nuet det enda ögonblick som vi kan lägga vår energi på till hundra procent. Ofta är vi tyvärr någon annanstans, i framtiden eller i historien. Tillfälligt för- lorar vi kontakten med oss själva och nuets möjligheter. Auto- piloten slår på och vi tänker, känner och handlar automatiskt. Vi förlorar kontakten med det djupaste inom oss, det som erbjuder möjligheter till lärdom, skapande och mognad. Om vi inte aktar oss kan de omedvetna ögonblicken bli allt längre tills de upptar större delen av vårt liv.

Medveten närvaro

För att kunna få kontakt med vårt klara medvetande, måste vi göra en paus, och ta in nuet med alla våra sinnen, en paus som låter oss att uppleva nuet i sin helhet, föra upp det i medvetandet och där- igenom förstå det. Först då kan acceptera hur saker och ting verkligen förhåller sig och vi kan ta ett aktivt val. Om du gör det hittar du en kompasskurs som står i bättre samklang med ditt hjärta och din själs väg, en väg med stort V.

Om Mindfulness

Mindfulness, är influerat av tusenåriga traditioner inom buddhismen och västerländsk psykologi, där stor vikt läggs på att odla ett fokuserat och medvetet sinne. Mindfulness är helt fri från religiösa inslag.

Om Mindfulness Baserad Stress Reduktion

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) är en evidensbaserad metod mot stress, depression och smärta. Metoden utvecklades av professor Jon Kabat Zinn University of Massachusetts. Vid Stress Reduction Clinic, University of Massachusetts Medical School har man under 30 år behandlat ca 20 000 patienter som remitterats till denna 8-veckors gruppbaserade öppenvårdsbehandling.

Patienterna har haft en mängd olika sjukdomar såsom hjärtsjukdom, cancer, AIDS, kronisk smärta, stressrelaterade tarmproblem, huvudvärk, högt blodtryck, sömnproblem och ångest. Det huvudsakliga arbetet vid kliniken är intensiv träning i mindfulness meditation och dess tillämpning vid stress, smärta och sjukdom samt vid de utmaningar och äventyr som vi möter varje dag.

MBSR har visat sig ha effekter vid en rad stressrelaterade problem, hjärt-kärlproblematik, högt blodtryck, vissa magproblem, sömnstörningar samt vid ångestproblematik. Programmet har också prövats vid olika typer av somatiska besvär som psoriasis, cancer, AIDS och vid kronisk smärta. I flera studier har man också visat att Mindfulness Based Cognitive Therapy/MBCT kan minska risken för återfall hos individer med återkommande depressioner. MBSR och MBCT är till stora delar mycket lika program.