Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Bygg, anläggning & fastighet?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Miljösamordnare Byggnader

Det finns ett stort behov av miljösamordnare inom byggnader idag, ett behov som kommer växa då det finns ett ökat fokus på miljöklassificiering, krav i beställarledet samt inte minst hålllbarhetslagstiftningen.

Utbildningen miljösamordnare inom byggnader har bedrivits på KYHs orter i flera år. Den är skapad tillsammans med branschen för att fylla på med ny kompetens inom nybyggnationer och ombyggnationer.

Utbildningen och karriärvägar

Efter examen från den här utbildningen kan du gå rakt in i anställning som miljöspecialist byggnader, miljörådgivare, miljösamordnare eller liknande – yrkesroller som finns på många små, mellanstora och stora företag. Vad sägs om en karriär på t.ex. Skanska, PEAB eller WSP – företag som ofta anställer våra studenter!

Som miljösamordnare inom byggnader har du kompetens inom miljölagstiftning, byggnaders tekniska och installationstekniska system samt kunskaper inom miljö- och resursproblem inom bygg- och fastighetsbranschen. Efter utbildningen kommer du exempelvis kunna ingå i projekt som rör nybyggnad och ombyggnad av bostäder och med en kompetens ge en helhetssyn på hur projektering bör göras ur perspektiven energiåtgång, livscykelkostnad och miljöpåverkan.

Innehåll och kurser

Som miljösamordnare inom byggnader behöver du specialkunskaper inom flera områden. Därför läser du flera olika ämnen, bland annat fastighetsekonomi, grundläggande miljökunskap, och byggnaders inre miljö. En stor del av utbildningen är LIA, där du är ute på något av de många branschföretagen och praktiserar.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga