https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Christina Allard
    Telefon: 0920-491379
    E-post: Christina.Allard@ltu.seMiljörätt, 7.5hp

Kursen behandlar lagstiftningen kring flera kontroversiella miljöfrågor, med fokus på frågan om vilka rättsliga styrmedel som egentligen finns för att skydda vår miljö mot t.ex. skadlig förorening eller olämplig exploatering.

Kursen behandlar det rättsliga skyddet mot förorening och andra störningar, mot skador på biologisk mångfald och andra naturmiljövärden, den rättsliga kontrollen av kemikalier och avfallshantering, användningen av och hushållningen med mark, naturresurser och energi m.m. Kursen fokuserar på den svenska miljörätten, medan internationell miljörätt och EU:s miljörätt behandlas översiktligt.