Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Miljö & Hållbarhet?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Miljö och utveckling

Bli miljöambassadör för världen! Programmet ger dig breda kunskaper inom miljö och utvecklingsproblematik på lokal, nationell och internationell nivå. Det här är en unik kombination av natur- och samhällsvetenskap som ger dig verktygen för att jobba med utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Utbildningens innehåll

Programmets mångvetenskapliga profil ger dig en helhetssyn på sambandet mellan ekosystem, miljöförhållanden och samhällsutveckling. Kunskaperna om dessa samband växer snabbt och de behöver tillämpas inom offentlig förvaltning, privata företag och i internationella samarbeten.

Huvudområdet för utbildningen är miljövetenskap som är en kombination av natur- och samhällsvetenskaper. Du får bland annat jobba med ekologi, geovetenskap, miljöpolitik, juridik, förvaltning och ekonomi. Du får lära dig hur jorden fungerar, varför miljöproblem uppstår, hur de påverkar människan och ekosystemen samt olika vägar för att försöka lösa problemen. Du får kunskaper om de institutioner, lagar och regelverk som du behöver förhålla dig till när du ska arbeta med miljöfrågor.

Programmet innehåller både teoretiska och praktiska moment och lär dig också att hantera miljöanalytiska redskap som till exempel GIS (geografiska informationssystem).

"Jag har stor nytta av bredden i utbildningen. Programmet har gett en överblick som är väldigt användbar. Att kunna se saker från olika perspektiv."
Per Nordenfalk, tidigare student

Programmet startar både vår- och hösttermin. De två första åren läser du en sammanhållen utbildning med miljövetenskapliga kurser. Det tredje året väljer du bland valbara C-kurser, till exempel Naturresurshushållning, Geografisk informationsbehandling för miljövetare, Östersjöns ekosystem och naturresurser, Miljökonsekvensbeskrivning, Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi, eller Miljö och utveckling i syd. Du kommer att jobba i nära samarbete med dina lärare som har erfarenheter både från forskning, myndigheter, näringsliv och politik.

Efter utbildningen

Studierna ger dig en bred kompetens för arbete med frågor om miljö och hållbar utveckling inom exempelvis offentlig förvaltning eller det privata näringslivet. Våra utbildningar ger också goda karriärmöjligheter för arbete utomlands med hälsa, miljö och utvecklingsfrågor. Den mångvetenskapliga inriktningen och programmets bredd ger starka konkurrensfördelar på arbetsmarknaden.

Läs vår studentblogg
  • Ett fel inträffade vid hämtningen av blogginlägg. Klicka dig vidare till Piraja här
  • Ställ en fråga