https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
Södertörns högskola
Södertörns högskola

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  180 hp

 • Lärosäte

  Södertörns högskola

 • Sista ansökningsdatum

  15 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap

 • Kategorier:

  Miljö & Hållbarhet

 • Kontakt

  Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
  Mail: naturochmiljo@sh.se

  Tel växeln: 08-608 40 00Miljö och utveckling


Har du ett intresse för miljöfrågor? Vill du få miljövetenskaplig kunskap som du kan använda i praktiken, både i yrkeslivet och privat? Programmet ger dig både naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap om kopplingen mellan naturliga system och vårt samhälle – för en bred förståelse om miljö- och hållbarhetsfrågor.

Varför programmet?

För att kunna studera miljö ur ett hållbarhetsperspektiv måste vi analysera det utifrån våra mänskliga och naturliga system. Programmet ger dig just den kompetensen - att se kopplingen mellan vårt samhälle och naturliga system. Du får undersöka olika samband mellan ekosystem, miljöförhållanden och samhällsutveckling.

Programmet tillämpar ett tvärvetenskaplig perspektiv. Det innebär att du läser naturvetenskapliga ämnen lika mycket som samhällsvetenskapliga ämnen för att få en bred förståelse och perspektiv om miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor och problem. Du studerar ämnen som ekologi, geovetenskap, miljöpolitik, miljöeffekter av matproduktion, förvaltning och effekter av Östersjön och hållbart utnyttjande av naturresurser.

De kurser du läser under programmet berör de flesta av FN:s globala hållbarhetsmål och du blir rustad med kunskap och verktyg för olika typer av arbeten med miljö- och hållbarhetsfrågor inom flera branscher. Undervisningsformen är varierande både inom och mellan olika kurser. Du växlar mellan teoretiska och praktiska moment och undervisningen berör frågor som: Hur fungerar jorden? Varför uppstår miljöproblem? Hur påverkar de människor? Och hur kan vi lösa problemen?

"Jag har stor nytta av bredden i utbildningen. Programmet har gett en överblick som är väldigt användbar. Att kunna se saker från olika perspektiv."
Per Nordenfalk, tidigare student

Vad ingår?

Under programmets första två år läser du miljövetenskapliga kurser. Under de två åren läser du fyra delkurser om fem veckor per termin. Vissa kurser innehåller mer praktiskt arbete med inslag av exkursioner, laborationer eller datorövningar. Andra kurser arbetar du mer teoretiskt och de innehåller mer diskussionsseminarier, föreläsningar, gruppövningar och enskilda arbeten.

Under det tredje året väljer du bland valbara miljövetenskapliga C-kurser. Du kan då välja att fördjupa dig i två ämnen. Du kan till exempel välja:

 • Naturresurshushållning
 • Geografisk informationsbehandling för miljövetare
 • Östersjöns ekosystem och naturresurser
 • Miljökonsekvensbeskrivning
 • Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi
 • Miljö och utveckling i syd.

Du kommer att studera och arbeta nära dina lärare som har erfarenheter både från forskning, myndigheter, näringsliv och politik. En hög andel lärare är även forskare vilket gör att du har möjlighet att koppla ditt examensarbete till pågående forskningsprojekt.

Din framtid

Efter studierna kan du arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor inom flera brancher. Inom privata företag blir det allt vanligare med en miljöansvarig som arbetar med att utveckla och genomföra företagets miljöarbete och policy. Även inom den offentliga sektorn finns det ett stort behov av miljökunnig personal, bland annat på myndigheter som naturvårdsverket, jordbruksverket eller på länsstyrelser och kommuner.

Programmets tvärvetenskapliga utformning ger dig en bred kompetens och goda möjligheter att kunna hantera en mängd olika problem och frågeställningar i olika arbetssituationer. Du har samtidigt möjligheten att studera vidare på avancerad nivå, både specialiserande såväl som breddande masterprogram. Det finns även en praktikkurs du kan söka efter programmets slut.

Studierna kopplar direkt till lokala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsutmaningar. Det ger dig en stabil bakgrund att driva vidare samhällets debatt och hantering av dessa frågor, både i vardagen och i politiken.