Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Kommunikation, information & media?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet (MKV) är en treårig utbildning med lång praktik och stora möjligheter till utlandsstudier. Utbildningen ger dig ett brett arbetsfält inom information, kommunikation, reklam, marknadskommunikation och medieproduktion.

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet kan läsas med fyra olika inriktningar. Under utbildningens första år läser alla studenter gemensamma kurser inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap. Under termin tre läser du den inriktning som du själv har valt för att spetsa din utbildning. Utöver kurserna inom din inriktning har du har goda möjligheter att profilera din utbildning ytterligare genom din praktik, ett åtta veckor långt projektarbete, uppsatser och en valbar termin.

"Här finns kompetenta föreläsare med enorm kunskap, vilket också kompletteras med gästföreläsare från branschen. Det ger inspiration och är motiverande."
Alexandra, student vid MKV

Ungefär hälften av studenterna brukar förlägga sin valbara termin till något av våra partneruniversitet, medan den andra hälften läser MKV-programmets valbara kurser eller hittar kurser utanför programmets utbud. Du väljer!

Inriktningar

Du väljer din inriktning redan när du söker till programmet, men om du är osäker finns även möjlighet att välja Öppen ingång.

  • ?Global Communication
  • Strategisk kommunikation
  • Marknadskommunikation
  • Medieproduktion
  • Öppen ingång

Efter utbildningen

Efter avklarade studier har du en bred teoretisk och praktisk kompetens som motsvarar de krav som ställs på dagens och morgondagens kommunikatörer. Våra tidigare studenter jobbar bland annat som kommunikationsstrateger i offentlig sektor, inom medieproduktion, på näringslivets marknads- och kommunikationsavdelningar samt på PR-byråer. Många startar egna företag inom kommunikationsbranschen – en del redan under studietiden.

Under VFU:n fick jag möjligheten att omsätta mina kunskaper och teorierna till praktisk kommunikation, vilket var väldigt nyttigt. Utbildningen har gett enorm nytta i vardagen som pressekreterare.
Joakim, tidigare student MKV

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga