https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
KYH
KYH

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm, Malmö

 • Längd

  2 år

 • Lärosäte

  KYH

 • Sista ansökningsdatum

  19 april

 • Startdatum

  HT 20

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Särskild behörighetGrundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

 • Examen

  Yrkeshögskoleexamen

 • Kategorier:

  Ingenjör
  Bygg, anläggning & fastighet
  Teknik

 • Kontakt

  Växelnummer: 08-410 821 20
  Mail: antagningen@kyh.seKYH Yrkeshögskola

KYH Yrkeshögskola

KYH bedriver eftergymnasiala Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar), godkända och kvalitetssäkrade av Myndigheten för yrkeshögskolan.Läs mer

Mätningsingenjör – Bygg och anläggning


Bli en nyckelperson inom byggsektorn och planera morgondagens samhällsbyggnadsprojekt.

 • Spetskompetens inom bygg och anläggning
  Det behövs just nu många nya mätningsingenjörer med spetskompetens inom området.
 • Stort ansvar och många möjligheter
  Arbetsmöjligheterna är många och tillåter dig att själv välja nisch och specialiseringsområde genom yrkeslivet.
 • Både kontor och ute på byggarbetsplats
  I yrket varvar du kontorsarbete med arbete ute på byggarbetsplatser, där du genomför mätningar och laserscanning.

Om utbildningen

En mätningsingenjör utför mätningar på alla typer av byggen inom väg, järnväg, markanläggningar, bostäder, tunnlar och broar. Som mätningsingenjör har du en viktig roll i byggprocessen och är delaktig hela vägen, från start till mål. Du använder avancerade digitala instrument där du mäter både optiskt och med hjälp av satelliter. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer att arbeta ute på byggarbetsplatser med mätningar och problemlösning, men också på kontor med bygghandlingar och bearbetning av mätdata.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om byggproduktionsmätningar, 3D-scanning, geodata, maskinstyrning och vägkonstruktion, och förbereds för ett utvecklande och hållbart arbetsliv. Utbildningen och yrket passar dig som är noggrann, matematiskt lagd och som tycker om att ha stort ansvar.

Bygg- och anläggningsbranschen har stor efterfrågan på specialistutbildade mätningstekniker på hus- och infrastruktursidan och denna utbildning är specifikt framtagen efter byggsektorns krav. Mätningsingenjör är en central kompetens för alla bygg- och infrastrukturprojekt, eftersom det är de som mäter ut var på marken huskroppen eller vägen ska placeras. Våra alumner arbetar bland annat på Teodoliten, Team Exact, Peab och WSP.

Det här lär du dig

 • Geodesi, GPS och laserscanning
  Under utbildningen lär du dig geodesins funktion och om de olika koordinater och höjdsystem som används. Utbildningen är väldigt praktisk, du vistas ofta utomhus och lär dig använda de mätinstrument som används i branschen.
 • Husbyggnadsteknik
  Du får färdigheter i att göra mätningstekniska värderingar och bedömningar kopplade till olika husbyggnadsprocesser.
 • Medarbetarskap
  Under utbildningen studerar du processer för grupputveckling, samarbete och förutsättningar för effektivitet i gruppsammanhang.

En dag på jobbet

Som mätningsingenjör kan du ena dagen arbeta på ett stort bostadsbyggprojekt eller i ett kommunalt infrastrukturprojekt, medan nästa dag kan innebära uppdrag hos en privatperson. En typisk arbetsdag inleds med ett morgonmöte där hela arbetsgruppen går igenom dagens projekt och jobb. Efter mötet packar alla sina bilar och beger sig ut till respektive uppdrag för att på eftermiddagen återvända till kontoret, lämna in utrustning och redovisa resultatet för uppdragsgivaren.

Mätningsingenjören behöver vara noggrann, men en ännu viktigare egenskap att ha är flexibilitet inför arbetet då förutsättningarna snabbt kan förändras. Väl ute på plats behöver du snabbt kunna lägga om arbetet för att anpassa efter hur naturen eller produktionen ser ut. Man kommer långt i yrket genom att vara kommunikativ och prata med alla på plats för att på så sätt kunna förstå hela byggprocessen.

En stor fördel med att yrket är att man får vara med genom hela byggprocessen, från projekteringsdelen där man mäter en yta där bostäder ska byggas om fem år, till att få se slutskedet när bygget är helt klart. Som mätningsingenjör behövs man alltid och genom alla faser.