https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Gävle

 • Längd

  120 hp

 • Lärosäte

  Högskolan i Gävle

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Startdatum

  VT21

 • Utbildningstyp

  Magister/Master

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Masterexamen

 • Kategorier:

  Socialt arbete

 • Kontakt Utbildningsledare
  Marie Löhman
  Mail: mln@hig.se


Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Masterprogram i socialt arbete

En masterexamen i socialt arbete innebär att du som är socionom eller har annan relevant utbildning får möjlighet att utveckla din kompetens inom områden som intresserar dig. Det ger dig samtidigt en specialistkompetens inom Högskolans forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv som ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Om utbildningen

Den första terminen inleds med två obligatoriska kurser om 15 högskolepoäng vardera. Den ena kursen ges inom vår forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv och den andra innehåller fördjupade kunskaper i forskningsmetoder i socialt arbete. Under den andra terminen har du möjlighet att välja kurser som intresserar dig om sammanlagt 30 hp. Under termin tre genomförs examinationsarbetet i form av en masteruppsats om 30 högskolepoäng. Under termin fyra ges på nytt möjlighet att välja kurser om 30 hp. Alla kurser ges på halvfart vilket gör att du som vill läsa på helfart kan samläsa flera kurser parallellt. Examensuppsatsen ges på helfart men möjlighet finns att skriva den på halvtid.

Antagna studenter som redan har läst avancerade kurser, t ex inom socionomprogrammet eller motsvarande kan få möjlighet att tillgodoräkna sig dessa i masterutbildningen under förutsättning att de motsvarar någon av de valbara kurserna inom masterprogrammet på Högskolan i Gävle.

Förutom de valbara kurser som ges inom masterprogrammet har du även möjlighet att välja bland de fristående kurser i socialt arbete på avancerad nivå som erbjuds vid Högskolan i Gävle.

Undervisningsspråket är i huvudsak svenska med inslag av engelska. Det finns möjlighet att skriva individuell tentamen och andra individuella uppgifter på engelska. Några valbara kurser bedrivs helt på engelska. I dessa kurser finns möjlighet att skriva individuell tentamen och andra individuella uppgifter på svenska.

Fördjupa dina kunskaper och bli en efterfrågad specialist

Efterfrågan på specialistkompetens inom socialt arbete är stor idag. Inom masterprogrammet i socialt arbete vid Högskolan i Gävle kan du välja mellan kurser som: Organisation, ledarskap och yrkesroll, Professionella möten, Samtal med barn, Psykosocialt arbete, Internationellt socialt arbete, Alkohol och psykoaktiva droger, Hälsa och ohälsa i samhälls- och arbetsliv och Samhällsarbete.

Du får också möjlighet att i din masteruppsats fördjupa dig inom ett område som intresserar dig särskilt.

Internationell karriär och forskning

Programmet ger dig en god grund för karriärmöjligheter i såväl Sverige som utomlands samt behörighet till fortsatta forskarstudier. Det finns möjlighet att räkna in en del av kurserna i masterprogrammet i forskarutbildningen som också erbjuds vid Högskolan i Gävle.