https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Utbildningsledare
  Jari Ristiniemi
  Mail: jri@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp

Det här är masterutbildningen där du studerar samspelet mellan människa, samhälle, kultur, religion och folkreligiositet i historia och nutid. Med andra ord anlägger vi ett bredare perspektiv och fokuserar inte enbart på de stora, traditionella religionerna. Programmet är dessutom helt på distans. Välkommen till en i Sverige delvis unik utbildning.

Om utbildningen

Programmet lägger ett särskilt fokus på interaktionen mellan kultur och religion, mellan individ och samhällelig kontext. Där identifieras även värden och normer som styr existentiell orientering.

Masterprogrammet uppmärksammar inte enbart svenska förhållanden, utan har en internationell dimension: historiskt växer kulturella förståelseformer fram i samspel med olika kulturer. Den muslimska kulturen kan inte förstås utan dess rötter och anknytning i renässanskulturen, som också är en del av det västeuropeiska kulturarvet. Genom ett historiskt/komparativt perspektiv på kultur och religion får många av dagens kulturmötesfrågor ett vidare perspektiv än det snäva nationalistiska eller ”monokulturella” perspektivet. Förståelsen av den andres kulturella bakgrund leder till djupare förståelse av ens egen kulturella bakgrund och förståelsemönster.

Fyra fördjupningar

Utbildningen anknyter till hälsofrämjande arbetsliv – ett av högskolans profilområden. Betydelsen av människans existentiella dimension, kulturella självförståelse och behovet av ett holistiskt synsätt står i förgrunden.

Utbildningen är indelad i följande fördjupningar:

 • Miljö, hälsa och arbetsliv
 • Etik och ledarskap
 • Religionens plats i det postsekulära samhället
 • Religion och folktro i historia och nutid

Efter utbildningen

Målet med masterutbildningen är att förbereda för forskarstudier och det moderna differentierade arbetslivet. Masterutbildningen förbereder för olika yrkesroller, till exempel inom skola, kommun, myndigheter (t.ex. Migrationsverket, Kriminalvården, socialtjänsten), museiverksamhet, företag och nationella och internationella hjälporganisationer där kulturmöteskunskap är oumbärlig.

Forskningsförberedande

Programmet är i första hand forskningsförberedande men förbereder dig också för olika yrkesroller. Vi kan också erbjuda en övergång till forskarstudier inom lärarutbildningen. På sikt hoppas vi att religionsvetenskapen ska ingå i en forskarutbildning på Högskolan.

Ökat behov i ett mångkulturellt samhälle

Många yrkessektorer kommer i och med globaliseringen och ökad migration från Asien och Afrika att behöva personal med hög utbildning och kulturkompetens. Efter utbildningen kan du arbeta inom skola, kommun, socialtjänst och myndigheter som t ex Migrationsverket och Kriminalvården. Även museiverksamhet, företag, nationella och internationella hjälporganisationer behöver den här typen av kompetens i ett mångkulturellt samhälle