https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Kungliga musikhögskolan
Kungliga musikhögskolan

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  2 år

 • Lärosäte

  Kungliga musikhögskolan

 • Sista ansökningsdatum

  15 April

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Magister/Master
  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Särskild behörighet

 • Examen

  Högskoleexamen

 • Kategorier:

  Musik

 • Kontaktantagning@kmh.se
  08 - 16 32 00


kmh

Masterprogram i Musik

KMH erbjuder på avancerad nivå ett antal utbildningsprogram som leder till konstnärlig masterexamen i musik, 120 hp. Det innebär en normalstudietid av två år, med 30 hp per termin. En av KMH:s sex institutioner ansvarar för programmet.

Masterprogrammet fördjupar din kunskap och förståelse inom din konstnärliga inriktning, utvecklar din förmåga att med ett personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer samt kritiskt reflektera över ditt eget och andras konstnärliga förhållningssätt. Du ges möjlighet att ytterligare utveckla din tekniska skicklighet och repertoarkännedom. Ett viktigt mål är att nå sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Utbildningen kan också förbereda för fortsatta studier på avancerad nivå. Studierna innehåller ett självständigt arbete med tyngdpunkten i en konstnärlig- musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. Detta innebär ofta en större egen konsert eller annan konstnärlig produktion. Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.


 

Masterprogram musiker - Svensk folkmusik 120 hp

Masterprogram musiker - Folkmusik/konstmusik från andra kulturer 120 hp

Masterprogram i musikpedagogik 120 hp

Masterprogram musiker - Nordisk master i folkmusik 120 hp

Masterprogram musiker - Jazz 120 hp

Masterprogram musiker - Nordisk master i jazz (NOMAZZ) 120 hp

Masterprogram musiker - Klassisk musik, kammarmusik/solist 120 hp

Masterprogram musiker - Klassisk musik, orkester 120 hp

Masterprogram musiker - Klassisk musik, Edsberg 120 hp

Masterprogram musiker - Klassisk musik, Tidig musik 120 hp

Masterprogram musiker - Klassisk musik, Vocal Coach 120 hp

Masterprogram musiker - Kyrkomusiker, instrumental 120 hp

Masterprogram musiker - Kyrkomusiker, vokal 120 hp

Joint Music Master for New Audiences and Innovative Practice

Masterprogram i komposition - Västerländsk konstmusik 120 hp

Masterprogram i komposition - Jazz 120 hp

Masterprogram i komposition - Elektroakustisk musik 120 hp

Masterprogram i komposition - Filmmusikkomposition 120 hp

Masterprogram i dirigering - Orkester 120 hp