https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Patrik Sörqvist
    Utbildningsledare
    Mail: pst@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Masterprogram i Miljöpsykologi 120 hp

Många faktorer påverkar hur väl vi kan behålla fokus i olika situationer. Masterutbildningen i Miljöpsykologi vänder sig till dig som redan har en akademisk examen och känner att du vill fördjupa dig i miljöpsykologins spännande värld.

Hög vetenskaplig nivå

Vi satsar på att du ska få presentera ditt examensarbete på en vetenskaplig konferens efter utbildningen. Därför får du en rejäl dos forskningsmetodik och erbjuds avancerad forskarhandledning så att ditt examensarbete håller hög vetenskaplig nivå.

Forskarutbildning eller utredningsarbete

Efter utbildningen är du väl förberedd för forskarutbildning i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle. Du är även väl rustad för att arbeta med kvalificerat utrednings- och analysarbete.