https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Distansutbildning

 • Längd

  120 hp

 • Lärosäte

  Högskolan i Gävle

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Magister/Master

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Masterexamen

 • Kategorier:

  El & Elektronik

 • Kontakt

  Utbildningsledare

  Nawzad Mardan

  nawzad.mardan@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Masterprogram i Energisystem (online) 120 hp

Framtiden behöver fler tekniskt utbildade för att möta kraven på effektiv energianvändning och förnybar energi. Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper om energisystem, både regionala, industriella och byggnaders.

Om utbildningen

På det tvååriga Master Programme in Energy Systems så sker en ytterligare fördjupning mot byggnaders energisystem, även tillämpning av området mot hållbara städer kommer under andra året. Fördjupningen av byggnaders energisystem är mot simulering, optimering och mätteknik av och i byggnader. 

Allt högre ställda miljö- och effektivitetskrav är en stor utmaning för forskning och utveckling och en garanti för en dynamisk utveckling av energisystemen i Sverige och andra länder. Nya miljövänliga och effektiva energiomvandlingsmetoder och, inte minst, effektivare energianvändning tillhör dagens och morgondagens absolut viktigaste forskningsområden. Ett allt mer integrerat synsätt kommer att krävas av morgondagens forskare och ingenjörer där frågor om teknik, ekonomi och miljö måste behärskas samtidigt.

Programmet ger grundläggande kunskaper om analyser, numeriska beräkningar och experimentella undersökningar inom värmeöverföring och strömning i avsikt att ta fram uthålliga metoder för energieffektiva systemlösningar för ventilation, uppvärmning, kylning och klimatisering. Kunskaperna i kurserna inom programmet kommer att tillämpas inom såväl bebodda (kontorslokaler, industrilokaler m.fl.) som obebodda (radiobasstationer, kylning av elektronikkomponenter) m.fl. miljöer.

Ingenjör i olika roller

Som färdigutbildad besitter du en bra kompetens inom regionala och industriella energisystem men med en ytterligare dimension genom spetskompetens inom området byggnaders energisystem.

Framtida arbetsuppgifter kan vara innovativa lösningar som främjar framtidens krav på klimatneutrala energisystem. Ett annat behov som finns är att du med denna utbildning har stora möjligheter att gå vidare mot forskarstudier. 

Efter utbildningen

Målsättningen är att du efter avslutad utbildning skall ha så breda kunskaper och djupa att du kan verka som generalist inom energiområdet och även som specialist inom valda områden. Du skall även besitta sådana kunskaper så du kan analysera nya avancerade problemställningar. Genom att utbildningen ges på engelska får du språkkunskaper som ger dig möjlighet att arbeta internationellt.