https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

  • Kontakt Utbildningsledare
    Fredrik Hellström

    Mail: fredrik.hellstrom@hig.se


Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp

Arbetsrelaterad ohälsa orsakar företag och offentlig sektor stora kostnader i form av produktionsbortfall och minskad lönsamhet. Ett strategiskt arbete för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa kan ge stora besparingar men kräver en avancerad kompetens. Syftet med masterprogrammet i arbetshälsovetenskap är att ge dig en sådan kompetens.

Kunskap att arbeta strategiskt

Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap - som introduceras hösten 2011 - syftar till att ge dig kompetens i att strategiskt arbeta med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Du får fördjupa dig i hur kroppen reagerar på fysisk och psykisk belastning, hur olika typer av arbetsskador kan förebyggas och hur arbetet kan organiseras för att medarbetarna ska må bra.

Kompetensen efterfrågas inom allt fler områden

Människor som har professionell kompetens att arbeta strategiskt med arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet behövs inom en rad olika funktioner: företagshälsovården, personaladministrativt arbete, försäkringskassan och offentlig sektor.

Om utbildningen

Arbetshälsovetenskap utgör ett mångvetenskapligt kunskapsområde som innefattar olika aspekter på hälsa i arbetslivet. Det rymmer kunskap om hur kroppen reagerar på fysisk och psykisk belastning, hur man förebygger olika typer av arbetsskador, hur man organiserar och leder arbetet för att medarbetarna ska må bra liksom hur man på arbetsplatsen kan stimulera medarbetarna att leva ett hälsofrämjande liv.

Därutöver inbegrips kunskap om hur rehabiliterande insatser för återgång till arbete efter sjukdom/skada bör genomföras, både i relation till individen och till arbetsplatsen denne ska tillbaka till. Ett annat viktigt område är kunskapen om hur arbetet ska organiseras och utformas för att säkra tillgängligheten för individer med funktionshinder.

Programmet omfattar två års heltidsstudier och leder­ till en masterexamen i arbetshälsoveten­skap. Det finns även möjlighet att avsluta efter halva tiden och ta ut en magisterexamen. Studietakten är valbar till antingen helfart eller halvfart. Studieformen är distans men innefattar även tre kursträffar per termin (2-3 dagar vardera) på campus i Gävle.

Efter utbildningen

Efter genomgången utbildning har du en bred kunskap inom arbetshälsovetenskap och kan därmed arbeta med komplexa generella frågeställningar inom arbetsmiljö och arbetshälsa samt som specialist med antingen individ- eller organisationsaspekter inom området.

Utbildningen erbjuder därmed möjligheter till kvalificerat och strategiskt arbete inom ett flertal områden som rör arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet, t.ex. inom företagshälsovård, företags personaladministration, försäkringskassan och såväl privat som offentlig sektor.