https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1633082091/us/u2odp6julvrrcryswje2.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Diana Chroneer
    Telefon: 0920-492037
    E-post: Diana.Chroneer@ltu.seInformationssäkerhet, master

Masterprogrammet i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet fokuserar på säkerhet i relation till organisatorisk kunskap, design av säkra informationssystem och säkrad kontinuitet i ICT-tjänster.

Att studera på det internationella programmet för informationssäkerhet innebär ett aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk analys utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuella studier, grupparbeten, seminarier och föreläsningar. De grundläggande kurserna i programmet ger dig en socio-teknisk förståelse av fältet och dess utmaningar. Genom programmets valbara kurser kan du specialisera på ledning och styrning av informationssäkerhet eller tekniska lösningar enligt tillgängliga kurser och beroende på dina intressen.

Utbildningens innehåll

I kurserna under det första studieåret definieras viktiga termer, till exempel informationssäkerhet, säkerhetsarkitekturer för klienter och servrar, skydd av kritisk infrastruktur, samt styrning av informationssäkerhet. Det första året avslutas med en projektkurs. Fokus för det andra studieåret är spetsforskning och trenderna inom informationssäkerhet. Parallellt med detta kan du välja kurser inriktade mot teknisk informationssäkerhet eller management av informationssäkerhet. Det andra året avslutas med ditt examensarbete. Utbildningen ges på distans eller på campus. Om du är distansstudent förekommer inga obligatoriska träffar i Luleå. Du har möjlighet att kommunicera med dina lärare via en webbaserad lärplattform, e-post och ett videokonferensprogram som är gratis för användaren. Lektioner kommer att finnas inspelade. Du behöver en dator, headset, webkamera och möjlighet att installera mjukvara.

Var kan jag jobba?

Utbildningen ger en bred socio-teknisk kompetens inom informationssäkerhet, samtidigt som du får expertkunnande inom ditt intresseområde. Dina arbetsområden kan exempelvis komma att beröra riskhantering och konsultverksamhet inom säkerhet. Du kan efter utbildningen t ex jobba som säkerhetsansvarig i privata företag, på bank eller inom kommunala och statliga myndigheter.