Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Teknik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Maskinteknik

Maskinteknik är utbildningsprogrammet för dig som är intresserad av sjöfart, maskinteknik och stora motorer. Ingenjörsutbildningens inriktning mot energi- och fartygsmaskinteknik ger behörighet för både fartygsdrift och kraftverksdrift. Du får också en allmän kompetens inom området för energi- och marinteknik.

Utbildningen i maskinteknik ger dig teoretiska grundkunskaper om funktionen hos och dimensioneringen av både fartygstekniska system och liknande system hos landbaserade industrier. Det är en efterfrågad kompetens som öppnar upp för arbetsmöjligheter i hela världen, både till sjöss och på land.

Teori och praktik

All teori varvas med övningar och praktik. Under utbildningstiden har du många möjligheter till yrkesutövning där du praktiskt får testa dina nya kunskaper.

Energi- och fartygsmaskinteknik är en bransch som utvecklas snabbt. För att hålla dina yrkeskunskaper uppdaterade är det därför viktigt att du själv aktivt söker ny kunskap både under och efter utbildningen.

Arbetsområden för maskintekniksingenjörer

Efter din examen kan du arbeta med att leda och ansvara för drift och underhåll av maskinanläggningar ombord på fartyg. Andra vanliga arbetsuppgifter är teknisk ledning, inspektion och planering vid rederier och varv. Du kan också arbeta med driftledning, planering, konstruktion, tillverkning, kvalitetskontroll eller forskning vid olika företag och industrier. Till exempel kraftverk.

Programmet ger dig behörighet för yrken som bland annat maskinbefäl, maskinmästare, fartygsingenjör, teknisk sjöfartsinspektör eller lärare vid tekniska utbildningar.

"Om man är intresserad av sjöfart och maskinteknik ger utbildningen här en god grund för arbetsmöjligheter runt om i världen, både till havs och på land".
Linnea, student Maskinteknik

Karriärmöjligheter

Efter examen vid maskinteknikprogrammet kan du bland annat arbeta med att leda och ansvara för drift och underhåll av maskinanläggningar ombord på fartyg och vid industrianläggningar på land. Du kan också arbeta med konstruktion, teknisk försäljning eller teknisk ledning, där inspektion och planering ingår.

Intervju med studerande

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga