Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Försäljning & Marknadsföring?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Marketing Automation Specialist

Som marketing automation specialist ska du leda förändringen från traditionell marknadsföring och försäljning mot automatiserade marknadsföringsinsatser baserat på data. I rollen jobbar du bland annat med strategiutveckling, datahantering, kommunikation och teknologilösningar.

En stor del av arbete innebär också att hantera och segmentera CRM-data för målgruppssegmentering och intressestyrd marknadsföring. En marketing automation specialist ska också kunna analysera data.

Jobbmöjligheter

Digital marknadsföring och försäljning har haft en kraftig tillväxt och yrkesrollen är efterfrågad av branschen. Via mätningar som gjorts av digital mognad kan vi se att knappt hälften av Sveriges företag gör digitala mätningar av kundbeteendet i sina digitala kanaler.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 10 fysiska träffar under utbildningens 2 år.

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det är viktigt att du deltar på de nätbaserade webbföreläsningarna och de fysiska träffarna. Under utbildningens gång har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga