https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1578393757/us/krvjos9vckdkggj1oxny.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1584378920/us/rkdlptlmbvnavgl6wdrj.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1581689687/us/v4vbh71tt7zecsyfedaa.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1578058495/us/xvxx61mqhqjxn66mjp3d.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Jessica Norrbom
  Tel: 08-524 83712
  Mail: jessica.norrbom@ki.seKarolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

På institutionen för fysiologi och farmakologi undervisar vi och bedriver internationellt slagkraftig forskning inom fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Här finns runt 400 medarbet... Läs mer

Människans fysiologi

Institutionen för Fysiologi & Farmakologi vid Karolinska Institutet erbjuder en kostnadsfri, studiemedelsberättigad kurs i fysiologi.

Innehåll och utformning

I England och USA är fysiologi ett eget ämne, vid sidan om medicin och allmän biologi. I Sverige var omfattande utbildning i fysiologi länge varit förbehållet läkarstuderande. I dag arbetar många människor inom områden där en fördjupad kunskap om människokroppens funktioner är en tillgång eller en förutsättning för att hänga med i den snabba utvecklingen. Forskning och utveckling av läkemedel är självklara exempel på detta, men också inom marknadsföring, utbildning, friskvård, ekonomi, miljö och juridik kommer aspekter på människans funktioner att spela en allt större roll.

Människans Fysiologi riktar sig framförallt till Dig som vill komplettera Din tidigare utbildning med kunskaper om människokroppens funktioner. Det är en heltidskurs som till stor del består av onlinebaserade lärandeaktiviteter via kursportalen Canvas. Fysiska träffar med undervisning och examinationer sker i snitt 3-4 heldagar i månaden. Exakta dagar och tider för undervisningsdagar på Campus meddelas senare under våren 2020.

Kursen är uppdelad i 4 moment; Introduktion (6.0 hp), Neurofysiologi, endokrinologi och digestion (9.0 hp), Cirkulation, respiration, njure, arbets- och omgivningsfysiologi (9 hp) och Integrering (6.0 hp).

Kursen omfattar bland annat

Cellbiologi & genetik - Anatomi - Hjärta & cirkulation - Respiration - Njurar - Nervsystem - Immunologi - Matspjälkning - Muskulatur - Träningsfysiologi - Omgivningsfysiologi

Målgrupper

 • Doktorander inom biomedicinsk forskning utan läkarbakgrund
 • Biologer, molekylärbiologer, kemister och labb-assistenter
 • Idrottslärare, kemilärare, biologilärare, vårdlärare
 • Sjuksköterskor
 • Ingenjörer och civilingenjörer (inom t ex bioteknik, kemiteknik, medicinsk teknik & elektroteknik)
 • Ekonomer (för arbete inom t ex life science)
 • Kommunikatörer, journalister och informatörer
 • Jurister (för arbete med t ex patent- och patienträtt)
 • Studerande med gymnasieexamen och avsikt att senare söka en medicinsk utbildning
 • Övriga med behörighet