https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi
Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Solna, Distansutbildning

 • Längd

  30 hp

 • Lärosäte

  Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsdia

 • Startdatum

  31 augusti 2020

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 16Områdesbehörighet A14

 • Examen

  -

 • Kategorier:

  Friskvård & Hälsa
  Biologi
  Medicin & Farmaci

 • Kontakt

  Jessica Norrbom
  Tel: 08-524 83712
  Mail: jessica.norrbom@ki.seKarolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

På institutionen för fysiologi och farmakologi undervisar vi och bedriver internationellt slagkraftig forskning inom fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Här finns runt 400 medarbet... Läs mer

Människans fysiologi

 

Institutionen för Fysiologi & Farmakologi vid Karolinska Institutet erbjuder en kostnadsfri, studiemedelsberättigad kurs i fysiologi.

Innehåll och utformning

I England och USA är fysiologi ett eget ämne, vid sidan om medicin och allmän biologi. I Sverige var omfattande utbildning i fysiologi länge varit förbehållet läkarstuderande. I dag arbetar många människor inom områden där en fördjupad kunskap om människokroppens funktioner är en tillgång eller en förutsättning för att hänga med i den snabba utvecklingen. Forskning och utveckling av läkemedel är självklara exempel på detta, men också inom marknadsföring, utbildning, friskvård, ekonomi, miljö och juridik kommer aspekter på människans funktioner att spela en allt större roll.

Kursen syftar till att ge dig en god förståelse för hur kroppens vävnader och organ normalt fungerar och samverkar. Du kan använda kunskaperna inom exempelvis annan vidareutbildning, forskning, sjukvård eller näringsliv. Kursen passar också bra för dig som studerar molekylärbiologi eller kemi, för dig som ska bli civilingenjör eller som läser annan utbildning där kunskaper om kroppens biologi är användbara.

Kursen ges dels på campus Solna (tolv heldagar) och dels på distans via kursplattformen Canvas. Under campusdagarna genomförs vissa översiktsföreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer samt skriftliga och muntliga examinationer. Lärandeaktiviteter vid distansundervisningen innefattar förinspelade föreläsningar, web-föreläsningar "live", peer-to-peer learning, diskussionsfora, övningsquiz samt hemtentamen. Det avslutade projektarbetet genomförs gruppvis via lärplattformen.

Går du forskarutbildning inom biomedicin men saknar en medicinsk bakgrund kan kursen ge dig nödvändiga baskunskaper.

Kursen är uppdelad i 4 moment; Introduktion (6.0 hp), Neurofysiologi, endokrinologi och digestion (9.0 hp), Cirkulation, respiration, njure, arbets- och omgivningsfysiologi (9 hp) och Integrering (6.0 hp).

Kursen omfattar bland annat

Cellbiologi & genetik - Anatomi - Hjärta & cirkulation - Respiration - Njurar - Nervsystem - Immunologi - Matspjälkning - Muskulatur - Träningsfysiologi - Omgivningsfysiologi

Målgrupper

 • Doktorander inom biomedicinsk forskning utan läkarbakgrund
 • Biologer, molekylärbiologer, kemister och labb-assistenter
 • Idrottslärare, kemilärare, biologilärare, vårdlärare
 • Sjuksköterskor
 • Ingenjörer och civilingenjörer (inom t ex bioteknik, kemiteknik, medicinsk teknik & elektroteknik)
 • Ekonomer (för arbete inom t ex life science)
 • Kommunikatörer, journalister och informatörer
 • Jurister (för arbete med t ex patent- och patienträtt)
 • Studerande med gymnasieexamen och avsikt att senare söka en medicinsk utbildning
 • Övriga med behörighet