Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Friskvård & Hälsa?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Människans fysiologi

Kursen syftar till att ge dig en god förståelse för hur kroppens vävnader och organ normalt fungerar och samverkar. Kunskaperna kan du använda inom exempelvis annan vidareutbildning, forskning, sjukvård eller näringsliv. Kursen passar också bra för dig som studerar molekylärbiologi eller kemi, för dig som ska bli civilingenjör eller som läser annan utbildning där kunskaper om kroppens biologi är användbara.

Går du forskarutbildning inom biomedicin men saknar en medicinsk bakgrund kan kursen ge dig nödvändiga baskunskaper.

Kursens mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna beskriva basala anatomiska strukturer och använda anatomisk terminologi i de mest centrala organsystemen, samt förstå och beskriva de övergripande funktionerna i den enskilda cellen, vävnaderna och rörelseapparaten, nervsystemet och sinnesorganen, hjärtat och blodcirkulationen, andningssystemet, njurarna, hormonsystemet, magtarmkanalen, fortplantningen, försvarsmekanismer, kroppen under arbete och förändringar i den omgivande miljön.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga