https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Runö folkhögskola

Fakta

Kontakt

  • Kontakt08-728 57 20
    oden@runo.se


Runö Folkhögskola

Runö Folkhögskola

Runö folkhögskola är skolan mitt i Stockholm. Här samlas människor med olika bakgrund men med samma vilja att utvecklas. Du som studerar på Runö folkhögskola får en starkare position på arbetsmarknad... Läs mer

Aktion för integration – Allmän kurs

Har du ett intresse och känner engagemang i samhälls- och framtidsfrågor och vill få inblick i frågor som bland annat berör makt, demokrati och jämställdhet utifrån ett nationellt och globalt perspektiv så kan den här kursen vara intressant för dig. Utöver de behörighetsgivande ämnena, väljer du det ämne som är viktiga för dig. 

Aktion för integration

Du lär dig förstå migrationens olika orsaker och dess betydelse för samhället. Vad är integration, inkludering och aktivism?

Resiliens

Du får grundläggande kunskaper vad som gör mänskliga samhällen hållbara och en djupare förståelse för begreppet hållbar utveckling.

Vapen & våld

Vad har du för kunskaper om samhälleliga konflikters uppkomst och olika metoder att hantera dom? Vad är konflikthantering och hur kan jag påverka i det lilla och i det stora?

Genus

Vad betyder jämställdhet och ojämställdhet, hur uppstår det? Vi fördjupar oss i värderingar, attityder utifrån genusperspektiv.

Mina rättigheter

Vilka är dina rättigheter, vad säger FN-konventionen, vad är MR-frågor, diskrimineringslagstiftningen, hur kan jag bedriva opinionsbildning?

Du studerar både i grupp och enskilt och har stort inflytande över dina studier. Vi gör många studiebesök och har samarbeten med olika organisationer och civilsamhället i stort. Du kommer även få anordna projekt och/eller program för skolans övriga deltagare. Utgångspunkten är dina egna kunskaper och erfarenheter och intresseområden.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande behörighet samt ökad delaktighet i samhälls- och kulturlivet. Du ökar dina samhällskunskaper och får större förståelse för relevanta samhällsfrågor.