https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593522953/us/zzly4e4qt5rsogkhrxft.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1601496251/us/orea9w2fvkav5uqcfud2.gif
Konstskolan Idun Lovén

Fakta

Kontakt

 • Kontakt08-660 66 99, tid kl 9.00 - 12.45
  E-post: info@idunloven.se


Måleriutbildning

Ett av de viktigaste målen är att utveckla en bildvärd och ett eget konstnärligt språk baserat på elevens personliga idéer. Utbildningen i måleri lägger vi särskild vikt vid förståelsen för färg, färgteori och olika tekniker såsom olja, akryl och akvarell. Analysen av bildens uttryck form och komposition är central i utbildningens genomgångar.

Modellstudier och klassiska studier Genom lärarledda modellstudier övar vi upp ett aktivt seende, ett återgivande av färger, nyanser, mättnad och ljusdagrar. Arbetet skapar förutsättningar till att uppfatta ljus, skugga och textur. Modellstudierna utgör på så vis en bas för det fortsatta konstnärliga skapandet och nyckeln till att finna en egen väg och ett personligt uttryck.

Fria studier i måleri

Gränserna för vad konstnärligt arbete innefattar och vad begreppet måleri betyder är inte så kristallklart. En förändrad värld i stort förändrar också utgångspunkterna för konsten. På utbildningen i måleri så ses möjligheten att uttrycka sig i andra medier än med färg och pensel som självklara. Foto, video och installationer ligger nära till hands även för de elever som studerar måleri. Vi uppmuntrar alla att finna sin egen form för att uttrycka sig konstnärligt. De mer klassiska studierna varvas hela tiden med friare studier där egna och tematiska projekt får fritt utrymme att förverkligas. I de fria studierna blir ansvaret för den enskilde eleven större. Arbetet är till stor del enskilt och dialogen mellan lärare och elev utgör grunden för utveckling och undervisning.

Utbildningens innehåll

 • Modellstudier
 • Tematiska fria uppgifter
 • Teckning
 • Kroki
 • Verktyg och maskiner
 • Materiallära
 • Analys och genomgång
 • Konsthistoria och Gästföreläsningar
 • Video, videoredigering
 • Skrivkurs

Ansökan

Skicka in din ansökan här!

Idun Lovén flyttar till Södertörn HT 2019

Nästa läsår kommer Konstskolan Idun Lovén att befinna sig på en ny adress. Vi är mycket glada för att vi i framtiden kommer verka som en konst och kulturutbildning inom Campus Södertörn. I och med flytten kommer skolans lokaler att moderniseras och samverkan med Södertörns högskola kommer att skapa goda förutsättningar för Konstskolan Idun Lovén att fortsätta utvecklas.