https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1633082091/us/u2odp6julvrrcryswje2.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Södertörns högskola
Södertörns högskola

Fakta

Kontakt

  • Kontakt08-608 40 00


Magisterprogram i journalistik, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i journalistik fördjupar dina journalistiska kunskaper, både ur ett professionellt och ur ett vetenskapligt perspektiv. Det riktar sig till studenter som kommer direkt från grundutbildningen i journalistik, men också till yrkesaktiva journalister som har en akademisk grundutbildning i andra för området relevanta ämnen.


Utbildningen

Magisterprogram i journalistik

Magisterprogrammet i journalistik fördjupar både journalistiska researchmetoder och olika former av journalistisk gestaltning. Men det ger också möjlighet till egna vetenskapliga undersökningar av såväl journalistikens innehåll som av redaktionella produktionsprocesser och journalistiska yrkesfrågor. Den första terminen inleds med en fördjupning i aktuell journalistikforskning, både teorier och metoder i forskningen. Därefter följer kurser om fördjupade journalistiska arbetsmetoder och om journalistik om konflikter på global nivå. Terminen avslutas med en valbar fördjupning i journalistisk berättande. Den andra terminen är helt inriktad på magisteruppsatsen i journalistik, och inleds med en fördjupning i forskningsmetodik. Uppsatsen är en egen undersökning inom journalistik på 15 högskolepoäng. Terminen avslutas med en kurs om vetenskap och journalistik. Som helhet ger magisterprogrammet i journalistik en träning i systematiska undersökningar och en analytisk förmåga, samtidigt som det ger fördjupade kunskaper om journalistik både som profession och som samhällsinstitution. Utbildningen omfattar två terminers heltidsstudier.


Examen

Magisterexamen i journalistik


Efter utbildningen

Programmet förbereder för kvalificerat journalistiskt arbete i olika medieformer, både när det gäller undersökningsmetoder och fördjupat berättande. Det förbereder också för vidare forskning och forskarutbildning i journalistik.