Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Ekonomi, handel & administration?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Lönekonsult

Förändrad yrkesroll

 

Löneadministratören har utvecklats från mycket administrationsarbete med inslag av rådgivning till ett alltmer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, self-service och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket, vilket även tydliggör rollens mångsidighet. Den framtida lönekonsulten arbetar processinriktat och tar en nyckelroll i företagen, då lönesystemen innehåller viktig information om de flesta företags största resurs, de anställda.

Auktorisation

Under april månad 2015 lanserades SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter. SALK är den första standarden inom lön och en historisk milstolpe i SRFs arbete med att utveckla branschen via verktyg och rutiner som kvalitetssäkrar löneprocessen.

Den som har en yrkeshögskoleexamen inom lön uppfyller de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation, vilket sedan efter tre års yrkeserfarenhet möjliggör ansökan om att bli Auktoriserad Lönekonsult. Elever från YH-utbildningar är eftertraktade på marknaden eftersom utbildningarna har en stark praktisk förankring vilket medför att de snabbt blir en resurs för företaget.

Företagen säger

”EY är ett av världens största revisionsföretag med nästan 200.000 anställda på kontor i nästan alla länder i världen. I Sverige är vi ca 2.000 medarbetare på drygt 150 kontor. EY tillhandahåller utöver revisionstjänster även kvalificerade redovisnings- och rådgivningstjänster och naturligtvis skatterådgivning. Löneadministration för våra kunders räkning ingår som en del i våra redovisningstjänster.
Vi ser en stadig ökning av efterfrågan för våra lönetjänster. Därför räknar vi med en kontinuerlig ökning av antalet anställda lönekonsulter och därmed en ökning av behovet av vidareutbildning för att skapa möjligheter till att leverera mera värdeskapande tjänster till våra kunder. EY beräknar att behöva rekrytera ca 20 st lönekonsulter i Skåne inom de fem kommande åren.”
Rune Jansson EY

Lärande i arbete

I utbildningen ingår 15 veckor LIA – Lärande i arbete – på en arbetsplats med kvalificerade arbetsuppgifter. Under LIA-perioderna använder du och utvecklar dina kunskaper som medarbetare i lönebranschen. LIA:n förbereder dig för din fortsatta karriär och ger dig både kunskap, erfarenhet och branschkontakter. Mer än varannan studerande får anställning direkt på sin LIA-arbetsplats.


Läs mer om KYH Yrkeshögskola här

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga