https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
KYH
KYH

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Malmö

 • Längd

  1,5 år

 • Lärosäte

  KYH

 • Sista ansökningsdatum

  19 april

 • Startdatum

  HT 20

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

 • Examen

  Yrkeshögskoleexamen

 • Kategorier:

  Ekonomi, handel & administration

 • Kontakt

  Växelnummer: 08-410 821 20
  Mail: antagningen@kyh.seKYH Yrkeshögskola

KYH Yrkeshögskola

KYH bedriver eftergymnasiala Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar), godkända och kvalitetssäkrade av Myndigheten för yrkeshögskolan.Läs mer

Lönekonsult


Ett framtidsyrke och en nyckelroll inom företag där du arbetar konsultativt och processinriktat med löner.

 • Spetskompetens inom löner
  Som lönekonsult arbetar du med lönefrågor och har specialistkunskap om den moderna löneprocessen.
 • Effektiv utbildning
  Du kommer snabbt ut i arbetslivet då utbildningen bara är 1,5 år. Sista halvåret spenderar du ute på praktik som färdig lönekonsult.
 • Bred utbildning med många möjligheter
  Efter examen kan du arbeta internt på större företag och kommuner, eller arbeta externt på byrå eller i eget företag med uppdrag hos flera kunder samtidigt.

Om utbildningen

Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, self-service och ökad globalisering ställer högre krav på löneyrket – vilket även tydliggör rollens mångsidighet. Som lönekonsult är det viktigt att du är duktig på att hålla deadlines och trivs med att stora delar av arbetet har fasta rutiner.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper i att hantera bokföring inom löneområdet, utveckla löneprocessen på ett proaktivt sätt och arbeta konsultativt. Du arbetar både mot kund och självständigt vilket gör att det krävs både kommunikation och noggrannhet i din yrkesroll. Oavsett anställningsform är det viktigt att lönekonsulten är lyhörd för kundernas eller arbetsgivarens behov. Den framtida lönekonsulten arbetar processinriktat och tar en nyckelroll i företagen då lönesystemen innehåller viktig information om företagens största resurs, nämligen de anställda.

"Det som är positivt med preparandkursen är att man får en bra grundkunskap för det man ska läsa på utbildningen. Man har kunskapen fräscht i minnet jämfört kanske med de som läst kursen för 10 år sen. Det är en stor fördel. Sen fick jag redan på preparandkursen lära känna några av mina blivande klasskamrater, så det var kul!"
Viktor Akoral, student Lönekonsult om hur han blev antagen genom preparandkursen i företagsekonomi

Det här lär du dig

 • Lönehantering
  Under utbildningen lär du dig de teoretiska och praktiska grunderna för löneberäkning som krävs i arbetet som lönekonsult. Du får kunskap om rutinerna under ett klanenderår och lär dig att upprätta skattedeklarationer, bokföringsunderlag och kontrolluppgifter.
 • Personalekonomi
  Du lär dig att hantera mänskliga resurser för att skapa lönsamma och effektiva organisationer där personalen ges förutsättningar för goda prestationer, samtidigt som ekonomiska mål kan uppnås.
 • Redovisning
  Som lönekonsult lär du dig redovisningens utformning, bokslutsplanering och analys av personalkostnadernas påverkan på företagets resultat och ställning. Du lär dig också att tolka de lagar som reglerar företagets redovisning, rapportering och beskattning.

En dag på jobbet

Delar av arbetet för en lönekonsult går i cykler då lönekörningen sker vid samma tidpunkt varje månad. En vanlig arbetsdag kan innebära att man går igenom tidrapporter, lägger in löner i löneprogram och skickar filer för granskning. Det händer ofta att lönefilerna kommer tillbaka för korrigering, då det kan handla om att VAB, sjuk- eller semesterdagar har rapporterats in felaktigt. Det är viktigt att förstå hur systemen fungerar men arbetsuppgifterna sträcker sig längre än siffor och administration. Som lönekonsult är man sakkunnig och har därför även en rådgivande roll vad gäller rådande lagstiftning, avdrag och kollektivavtal.