Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Ekonomi, handel & administration?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Löne- och ekonomikonsult

Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens.

En löne- och ekonomikonsult finner jobb inom alla branscher. Hos små och stora företag, privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag. Yrkesrollen har på senare år genomgått en förändring och idag ska man inte bara behärska lön utan också kunna pensioner, förmåner, skatter, arbetsrätt och en mängd andra olika saker. Yrket innebär en mer konsultativ roll än tidigare. En rådgivande servicefunktion som stöttar både medarbetare och chefer. Denna roll kräver en både bred och djup utbildning för att möta de nya kraven.

Utbildningen Löne- och ekonomikonsult ger dig en helhetssyn för att förstå sambanden mellan områdena lön, ekonomi och personal. Du får kompetens att använda och förvalta olika lönehanteringssystem och utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom lön och ekonomi. Du lär dig också att tolka och tillämpa de viktigaste lagarna samt att bokföra, göra bokslut och skapa årsredovisningar i olika redovisningssystem. Även pensions- och försäkringsärenden har en viktig del i utbildningsplanen. Att behärska engelska inom yrkesområdet är en övergripande del i hela utbildningen.

”Det kändes lite konstigt att plötsligt ha två stora företag som sliter i en! Jag ser det som ett bevis för att en nischad, praktisk utbildning funkar. Alla behvöer inte en master i ett tungt ämne, en YH-utbildning kan skapa enorma möjligheter.”
Rickard Sjöberg, fd studerande

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

  • arbetsrätt och kunna tolka de lagar och avtal som styr lönehantering och personalarbete
  • lönearbete i olika lönesystem, avstämningar, sjuklöner och olika typer av ledigheter m m
  • ekonomiska begrepp, kalkylering, budgetering och verksamhetsstyrning
  • redovisningsprocessen, kunna bokföra och göra bokslut, analysera och rapportera ekonomisk information.
  • lagar och avtal, som reglerar olika affärsförhållanden och olika sätt att förebygga och lösa juridiska konflikter.
  • skriftlig och muntlig presentation på engelska och svenska.
Läs vår studentblogg
Ställ en fråga