https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Umeå universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Umeå

 • Längd

  240 hp

 • Lärosäte

  Umeå universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Logoped

 • Kategorier:

  Språk
  Vård & Omsorg

 • KontaktStudierektor Annika Vikström
  Tel: 090-785 38 81
  Fax: 090-77 24 70


Lärarhögskolan, Umeå Universitet

Lärarhögskolan, Umeå Universitet

Våra utbildningar kännetecknas av yrkesanpassning och gör dig anställningsbar. De bedrivs i nära samarbete med regionens skolor och förskolor. Du genomför din praktik/verksamhetsförlagda utbildning lö... Läs mer

Logopedprogrammet

Om programmet

Är du intresserad av människans språkförmåga och skulle vilja jobba med att utreda och behandla svårigheter med tal, språk och röst, då kan logoped vara yrket för dig.

Du kanske lyssnar på hur människor pratar och hur deras röster låter. Du kanske funderar på var i hjärnan språket finns eller kopplingen mellan talat språk och skrift. Vad det är som gör att vissa stammar när de talar? Verkar det spännande med tekniska hjälpmedel för att underlätta kommunikation?

Som logoped utreder och behandlar du bland annat:

 • Personer som förlorat delar av tal- språk- och röstförmåga
 • Barn med medfödd sen talutveckling
 • Lärare och andra som har problem med heshet
 • Cancerpatienter som till följd av sjukdom eller behandling har svårt med tal eller sväljning
 • Personer som stammar

Från fjärde terminen på programmet gör du praktik på olika arbetsplatser i Västerbottens, Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det ger dig möjlighet att prova på arbete inom olika områden och med olika förutsättningar.

Så läser du

Logopedprogrammet är en tvärvetenskaplig utbildning där du studerar kurser i huvudsak inom tre ämnesområden: lingvistik (språkvetenskap), psykologi och logopedi. Logopedi är läran om språk-, röst- och talstörningar och deras behandling. Dessutom ingår bedömning och behandling av dyslexi och sväljstörningar.

Den praktiska delen inleds tidigt i utbildningen då du får tillfälle att observera erfarna logopeder i arbetet. Från termin 4 arbetar du självständigt med bedömning, diagnostisering och behandling av patienter under handledning.

"Det är roligt när man är ute på praktik och läser journaler och helt plötsligt upptäcker att man förstår allt som står där. Det är då man inser hur mycket vi lär oss!"
Lauri Erikoinen

Logopedutbildningen i Umeå ger dig kunskaper om förutsättningar för att arbeta i tätort såväl som i glesbygd, bland annat får du praktisera på olika orter i norra sjukvårdsregionen. Under termin 8 kan du välja en fördjupningspraktik i något område du är intresserad av eller vill lära dig mer om.

Logopedprogrammet är grund för legitimation som logoped.

Det här kan du jobba med

Som legitimerad logoped har du ett brett arbetsfält. Arbetsmarknaden är generellt sett god och de flesta logopeder specialiserar sig på någon eller några diagnoser. Jobben finns inom hälso- och sjukvård, habiliterings- och omsorgsverksamhet samt skolor och klasser för barn med tal- och språksvårigheter. Du kan också arbeta vid lärarhögskolor, scenskolor och inom universitet. Privatpraktiker finns i vissa delar av landet.