https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  240 hp (4 år)

 • Lärosäte

  Karolinska Institutet

 • Sista ansökningsdatum

  19 april 2022

 • Startdatum

  augusti 2022

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Logopedexamen

 • Kategorier:

  Medicin & Farmaci
  Språk

 • Kontakt

  Utbildningsadministratör

  Cecilia Hultqvist
  Tel: 08-524 889 51
  Mail: cecilia.hultqvist@ki.se

  Programdirektor

  Sofia Strömbergsson
  Tel: 08-524 889 53
  Mail: sofia.strombergsson@ki.seLogopedprogrammet

 


Logopedstudenten Sandra berättar om programmet.

Vi människor använder språket till allt från småprat till att debattera och skriva artiklar. Det är förmågor vi ofta tar för givna. Men för många kan olika medicinskt relaterade problem bli ett hinder för kommunikationen. Logopeden ställer diagnos och behandlar problemen.

Det bygger på goda kunskaper om hur hjärnan styr talet och hur vi kan hjälpa människor genom träning, stöd i samtal och tekniska kommunikationshjälpmedel. Logopeder arbetar också med patienter som har ät- och sväljsvårigheter.

"Det känns bra att i mitt jobb som logoped få göra skillnad och hjälpa människor till ökad livskvalitet."
Ingrid Broomé, tidigare student Logopedprogrammet

Beskrivning

Logopedprogrammet passar dig som är intresserad av språk (lingvistik och fonetik), psykologi och medicin. Kurser i logopedi kombineras med kurser i psykologi, lingvistik och medicin. Bredden av ämnen ser många studenter som en stor fördel med utbildningen.

Kurserna i logopedi är både teoretiska och praktiska. På de praktiska kurserna ligger fokus på logopedi inom främst hälso- och sjukvården. Du får handledning av erfarna logopeder i att undersöka och behandla patienter med röst-, tal- och språkstörningar eller sväljsvårigheter. Dina professionella färdigheter som logoped utvecklas under hela utbildningen och du får bland annat träna din egen röst.

Vetenskaplig metod ingår i flera kurser och sista terminen skriver du ett examensarbete på avancerad nivå (magister). Du väljer också själv ett praktiskt fördjupningsområde i logopedi.

Utbildningen ger bra möjligheter till utbytesstudier genom att Logopedprogrammet har avtal om studentutbyte med flera universitet runt om i världen dit du kan ansöka om att åka.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

"Att vi redan andra veckan in på första terminen skickades ut på auskultationer hos verksamma logopeder var som att skickas på… en gratis sushibuffé."
Andy, student Logopedprogrammet

Efter studierna

Efter examen kan du ansöka om att bli legitimerad logoped. Arbetsmarknaden för logopeder är stabil och det är god tillgång på arbete. Prognoser från Saco visar på en stark efterfrågan även kommande år. De flesta logopeder arbetar i hälso- och sjukvården, till exempel på logopedmottagningar och stroketeam på sjukhus eller inom habilitering och rehabilitering. En växande arbetsmarknad är skola, förskola och elevhälsa liksom äldreomsorg och kommunal rehabilitering. Allt fler logopeder arbetar inom privat finansierad logopedi och utbildningsverksamhet. Du kan vidareutbilda dig till masterexamen i logopedi. Logopedexamen ger även grundläggande behörighet till forskarutbildning som kan leda vidare till forskning och undervisning på universitet och högskolor.