Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Medicin & Farmaci?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Logopedprogrammet

Logopedstudenterna Andy Xie och Emelie Hagberg som arbetar som logoped, berättar som sitt yrkesval.

Ämnet logopedi handlar om människans kommunikationsförmåga i ett medicinskt perspektiv. Logopedprogrammet förbereder dig för att arbeta med människor med kommunikationssvårigheter i alla åldrar. Du studerar hur språket är uppbyggt och sambanden mellan hjärnans funktion och hur talet bildas och uppfattas.

Som logoped arbetar du för att åstadkomma en så bra kommunikationsförmåga som möjligt för personer som har funktionsnedsättningar. Ett annat viktigt område inom logopedi är sväljsvårigheter; vi använder i stort sett samma organ när vi äter som när vi talar.

"Det känns bra att i mitt jobb som logoped få göra skillnad och hjälpa människor till ökad livskvalitet."
Ingrid Broomé, tidigare student Logopedprogrammet

Beskrivning

Som logoped arbetar du med människans kommunikationsförmåga: rösten, talet och språket. Under utbildningen studerar du sambanden mellan hjärnans funktion och den språkliga förmågan, talet och läs- och skrivförmågan.
 
Ämnet logopedi är flervetenskapligt och utgörs av en kombination av språkvetenskap, beteendevetenskap och medicin.
 
Du lär dig att analysera hur talet produceras och uppfattas. Du studerar hur hjärnan styr den komplicerade sväljförmågan. Som logoped blir du expert på olika medicinska störningar som drabbar det mänskliga språket, talet, rösten samt ät- och sväljförmågan. Du studerar till exempel hur afasi uppstår, vad dyslexi beror på och hur stamning eller problem med rösten kan behandlas. Du lär dig att diagnostisera och behandla både kommunikationsstörningar och ät- och sväljsvårigheter. Du lär dig också om tekniska kommunikationshjälpmedel.
 
Under programmet samordnas kurser i huvudämnet logopedi med kurser i psykologi, lingvistik och medicin. Programmet omfattar både teoretiska och praktiska kurser (verksamhetsintegrerat lärande) och professionella färdigheter utvecklas kontinuerligt under hela utbildningen. Vetenskapligt synsätt tränas i många kurser och sista terminen genomförs ett examensarbete.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

"Att vi redan andra veckan in på första terminen skickades ut på auskultationer hos verksamma logopeder var som att skickas på… en gratis sushibuffé."
Andy, student Logopedprogrammet

Efter studierna

Logopeder arbetar på logopedmottagningar på sjukhus, inom primärvården, på barnkliniker, öron-, näs- och halskliniker, geriatriska kliniker, rehabiliteringskliniker samt inom habilitering och hälsa. Andra arbetsplatser är förskolor, skolor, vårdhem och privata mottagningar. Logopedexamen ger grundläggande behörighet till forskarstudier.

Läs vår studentblogg
  • Ett fel inträffade vid hämtningen av blogginlägg. Klicka dig vidare till Piraja här
  • Ställ en fråga