Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Transport?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Lastbilsförarutbildning

Regional yrkesförarutbildning mot godstransporter - Yrkesförarutbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, säkert och kvalitets- och miljömedvetet sätt. Studierna ska även stimulera till ett fortsatt lärande.

Utbildningen ger möjlighet att pröva enligt Vägverkets krav för körkortsbehörighet C eller CE och yrkeskompetens för godstransporter.

Utbildningen bedrivs i STFG:s (Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium) lokaler i Lindvreten, Kungens Kurva.

Kompetent och engagerad personal kommer att göra allt för att dina studier ska leda dig till ditt personliga mål.

För mer info om lastbilsföraryrket se: www.lastbilsforare.se

"Vi har många valmöjligheter efter utbildningen; det ges behörighet till att köra allt från lastbil med släp till kranbil och lastbilsväxlare. Du kan också köra anläggningsbilar med dumper och får göra långkörningar. Utbildningen öppnar många dörrar!"
Dejan Bajic, elev lastbilsförarutbildningen

Behörighetskrav

  • Du ska vara 21 år eller äldre.
  • Slutförd sista årskurs i grundskolan och godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk grundläggande del 4 (GRNSVAD del 4), samt goda kunskaper i engelska och matematik, eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.

Test kan göras hos vuxenutbildningen i din hemkommun om dokument saknas.

  • Sökande ska dessutom inneha svenskt körkort med behörighet B, eller körkort med motsvarande behörighet utfärdat i annan EES-stat,
  • samt kunna uppvisa av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för körkortsbehörighet CE.
  • Goda färdigheter att framföra personbil med manuell växellåda.

Vid antagning till utbildningen tas hänsyn till de sökandes anställningsbarhet.

Det innebär att de som står längst från arbetsmarknaden tas i första hand in till utbildningen.

Om det är fler sökande än antal platser ges arbetssökande förtur, du bör därför bifoga intyg från arbetsförmedlingen som styrker att du är arbetssökande.

Validering
Före utbildningsstart kommer det anordnas en dag för information och validering, där kommer din körförmåga och ditt uppträdande i trafiken att valideras i personbil, detta görs av STFG: s transportlärare. Slutlig antagning sker efter validering.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga