https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534649/us/fvl6kntjqose28xx9vsh.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534909/us/perkqzylj8jep1ueug8v.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Brunnsviks Folkhögskola

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Borlänge, Distansutbildning

 • Längd

  1 år

 • Lärosäte

  Brunnsviks Folkhögskola

 • Sista ansökningsdatum

  Ansökan stängd

 • Startdatum

  20 augusti

 • Utbildningstyp

  Folkhögskola
  Distansutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Kursintyg

 • Kategorier:

  Pedagogik
  Socialt arbete

 • Kontakt

  Tel: 0243-33 01 00
  Mail: info@brunnsvik.seBrunnsviks Folkhögskola

Brunnsviks Folkhögskola

Brunnsviks Folkhögskola är en av Sveriges största och är verksam i flera län med Borlänge i Dalarna som huvudort. Huvudman är Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO) i samverkan... Läs mer

Lärar- och elevassistentutbildning


Lärar- och elevassistentutbildningen är en heltids yrkesinriktad utbildning på ett år (40 veckor). Distansutbildningen genomförs med gemensamma träffar förlagda på Brunnsvik folkhögskolas lokaler i Borlänge. Träffarna består av ca två- tre dagar i samband av avslutet av varje delkurs.

Träffarna syftar till att väva ihop praktik med teorier. Mellan de obligatoriska träffarna bedrivs självstudier på egen hand och i basgrupper samt genomförs det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Kursen berättigar kursdeltagaren till studiemedel på eftergymnasialnivå.

Kursens syfte

Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för ett professionellt förhållningsätt till yrket.

Kursens mål

Efter avslutade studier har deltagaren kunskap och förståelse:

 • vad som krävs för att utöva självständigt stödjande arbete på elev-, grupp- och klassnivå
 • om det svenska skolsystemet på alla stadier och former,
 • över samspelet mellan elevernas lärande och deras sociala, fysiska och kulturella miljö,
 • om förhållanden i det mångkulturella samhället som påverkar livsvillkoren för eleverna    med skilda sociala och kulturella bakgrunder,
 • för olika pedagogiska modeller och teorier som lärarna använder sig av i olika sammanhang,
 • för samspelet mellan elevers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till skolans krav och förväntningar,
 • för lagar och riktlinjer som gäller för alla som jobbar med barn i skolan,
 • om ledning, organisering och uppföljning av socialt arbete och socialpedagogiskt arbete.

Efter avslutade studier har deltagaren färdighet och förmåga:

 • med stöd i lärarens pedagogiska planering lägga upp sitt eget stödjande arbete med elever i klasser och grupper,
 • att vara ett administrativt stöd för läraren i dennes pedagogiska arbete,
 • om kommunikationstekniker för bättre samspel mellan hem och skola,
 • att obehindrat kunna använda sig av förvärvade kunskaper och erfarenheter efter praktiktiden.

Bakgrund

Lärarförbundet skrev 2016-05-24 att det ännu inte då fanns någon utbildning. I dagsläget har nu några utbildningar startats i folkhögskoleregi, allt för att ge en ny yrkesgrupp ett professionellt förhållningssätt.

Utifrån detta finns behov av utbildning. Därför har Brunnsvik folkhögskola beslutat att starta en ettårig kurs på heltid för ”Lärar- och elevassistenter”. Förutom praktik på 50%, är skoljuridik, administration, pedagogik, beteendevetenskap, sociologi och ledarskap delkurser, allt för att ge lärarassistenter bra förutsättningar att avlasta lärarna administrativt och elevassistenter stötta enskilda elever i samråd med lärare och annan personal.