https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT
Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Studievägledare

    Tel: 031-786 5964

    E-post: studievagledning@ait.gu.seGöteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Vid institutionen för tillämpad IT bedrivs utbildning och forskning inom informatik, lärande, kommunikation, och kognitionsvetenskap i nära samverkan med industri och offentlig sektor. Här utvecklas i... Läs mer

Lärande, kommunikation och informationsteknologi - Magisterprogram

Arbetar du med utbildning och IT inom näringslivet? Är du en lärare med intresse och ansvar för IT-frågor? Arbetar du med design och utveckling av IT-stöd för lärande och kompetensförsörjning? Använder du nya media och IT för att kommunicera och informera? Då är detta programmet för dig.

Magisterprogrammet Lärande, kommunikation och IT (LK&IT) vänder sig till dig som behöver utveckla din kompetens i att analysera och förstå, utveckla och använda IT för lärande och kommunikation.

Lärare förväntas till exempel kunna använda IT i sin undervisning; personalutvecklare använder IT för att dokumentera, värdera och utveckla personalens kompetens; biblioteken måste förhålla sig till alltmer digitaliserade informations- och kommunikationssammanhang. Vi ser också en framväxande industri där allt fler personer arbetar med att designa och utveckla IT-stöd för lärande och kompetensutveckling.

Ny teknik ställer stora krav på den lärande människan, men informationsteknologin öppnar samtidigt nya möjligheter för individers lärande och kunskapsutveckling, såväl i yrkeslivet som inom utbildning och på fritiden.

Samspelet mellan teknologi, individ, grupp och verksamhet är centralt på programmet. Vi studerar hur lärande påverkas av valet av teknik, arbetsformer, av innehållet i det som ska läras in och hur man kan skapa goda förutsättningar för människors utveckling. Vi arbetar också med modeller för design av ny teknologi och verktyg för lärande utifrån olika teorier.

Programmet är en ettårig teoretisk utbildning på distans motsvarande halvtid, som är uppbyggd av egna studier av kurslitteratur, seminarier och grupparbeten och som också varvas med vissa praktiska inslag. I programmet ingår åtta fysiska campusträffar som dock inte är obligatoriska.

Examen och karriär

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta design- och utvecklingsinriktat med IT för lärande och kommunikation inom utbildningsmiljöer och i övriga arbetslivet. Att ha kompetens inom lärande, kommunikation och IT efterfrågas allt mer inom skola, högre utbildning och näringsliv. Inom en mängd yrken utgör denna kompetens en konkurrensfördel, till exempel för lärare, personalvetare, bibliotekarier, designers av system för lärande samt för många som arbetar med kommunikation och kompetensförsörjning. Vi ser att fler nya yrkesroller ständigt växer fram inom området.

När du avslutat programmet kan du ansöka om en Filosofie magisterexamen i pedagogik med inriktning mot Lärande, kommunikation och informationsteknologi eller en Filosofie magisterexamen i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot kommunikation och lärande.