https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Gävle

 • Längd

  180 hp

 • Lärosäte

  Högskolan i Gävle

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Startdatum

  HT20

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Filosofie kandidatexamen

 • Kategorier:

  Jord, skog & trädgård
  Teknik

 • Kontakt

  Utbildningsledare
  Märit Walfridsson
  Mail: marit.walfridsson@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning

Vill du vara med och spela en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen? Är du intresserad av att kombinera teknik, ekonomi och juridik? I Lantmätarprogrammets inriktningar finns denna bredd.

Inom den tekniska inriktningen sker en fördjupning inom mätningsteknik och GIS (geografiska informationssystem) och inom den ekonomisk/juridiska sker fördjupningen inom fastighetsutveckling. Idag är det mycket stor efterfrågan på kompetens inom båda dessa områden.

En lantmätare arbetar, enkelt uttryckt, med kartor som innehåller gränser. Som teknisk lantmätare skapar du kartorna, som ekonomisk/juridisk lantmätare skapar du gränserna.

Ett yrke där du själv sätter gränserna

Arbetsfältet är brett - du kan ge anvisningar om var vägar och hus ska byggas, mäta för att samla in geografisk information för varierande syften eller ansvara för ekonomiska och juridiska frågor i samband med fastighetsförändringar, till exempel ägarbyten.

Modern teknik revolutionerar

På senare år har den moderna datatekniken revolutionerat möjligheterna att samla data och förse digitala kartbilder med information. Det kan exempelvis handla om att bygga upp ett tredimensionellt fastighetsregister eller att presentera uppgifter om vilka restauranger och butiker som finns i ditt närområde.

Med Lantmäteriet som en av stadens största arbetsgivare och en handfull ledande företag inom geografiska informationssystem (GIS) är Gävle ett absolut centrum för lantmäteri. Lägger du till en kombination av stora pensionsavgångar och ett skriande behov av ny teknisk kompetens, förstår du att utsikterna för dig som väljer att plugga till lantmätare på Högskolan i Gävle är mycket goda.

Om utbildningen

Lantmätarprogrammets mål är att utveckla kunskap om och erfarenhetsgrundad kompetens för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information. Programmet tar upp hur Sveriges mark och byggnader (fastigheter) förvaltas och utvecklas samt vilken betydelse detta har för samhällsbyggnadsprocessen, genom att integrera kunskaper inom teknik, ekonomi och juridik. Du kan välja mellan tre inriktningar där cirka hälften av kurserna är gemensamma för inriktningarna.

Teknisk inriktning

Lantmätarprogrammet ger dig en bred utbildning. Du får kunskaper inom teknik och juridik men även inom flera andra ämnesområden. Utbildningen ger en successiv fördjupning inom lantmäteriteknik både genom ämnesfördjupning och utveckling av det vetenskapliga förhållningssättet. I undervisningen ingår föreläsningar, projektarbeten, rapportskrivningar, seminarier, övningar och fältarbeten. Vid flera tillfällen under utbildningen kommer du att möta representanter från arbetsmarknaden genom t. ex. gästföreläsningar, studiebesök och projektarbeten.

Studier på den tekniska inriktningen sker mot samhällsmätning - genom att dels praktiskt kunna utföra mätningar, dels förstå tekniken och teorierna som mätningsteknik bygger på. I undervisningen får du praktiskt arbeta med moderna mätinstrument och programvaror som används inom branschen, t.ex. GPS, totalstation, laserskanner och GIS. Du får också goda kunskaper inom bl. a. fastighetsrätt och samhällsplanering.

Under programmet kommer du allt eftersom att få tillämpa dina nya kunskaper inom teknik, ekonomi och juridik. I det avslutande examensarbetet får du tillfälle att visa din förvärvade kompetens genom att utreda och presentera ny kunskap inom ämnesområdet.

Eftersom utbildningen har internationellt utbyte kan vissa kurser ges på engelska.

Efter utbildningen

Genom programmet får du spetskompetens för en framtida yrkesroll som exempelvis mätningsingenjör, GIS-ingenjör eller som samordnare av geografisk information. Du kan få arbete vid t. ex. statliga myndigheter (speciellt Lantmäteriet), kommuner, konsultföretag, skogsbolag eller länsstyrelser. Eller varför inte bli egen företagare?