https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Utbildningsledare
    Märit Walfridsson
    Mail: matwan@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning

Vill du vara med och spela en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen? Är du intresserad av att kombinera teknik, ekonomi och juridik? I lantmätarprogrammets inriktningar finns denna bredd.

Ekonomisk/juridisk inriktning fördjupar sig mer inom fastighetsutveckling och de andra, som är en teknisk inriktning och en teknisk ingenjörsinriktning, fördjupar sig mer inom inom mätning och teknik. Idag är det mycket stor efterfrågan på kompetens inom båda dessa områden.

En lantmätare arbetar, enkelt uttryckt, med kartor som innehåller gränser. Som teknisk lantmätare skapar du kartorna, som ekonomisk/juridisk lantmätare skapar du gränserna.

Ett yrke där du själv sätter gränserna

Arbetsfältet är brett - du kan ge anvisningar om var vägar och hus ska byggas, mäta för att samla in geografisk information för varierande syften eller ansvara för ekonomiska och juridiska frågor i samband med fastighetsförändringar, till exempel ägarbyten.

Modern teknik revolutionerar

På senare år har den moderna datatekniken revolutionerat möjligheterna att samla data och förse digitala kartbilder med information. Det kan exempelvis handla om att bygga upp ett tredimensionellt fastighetsregister eller att presentera uppgifter om vilka restauranger och butiker som finns i ditt närområde.

Med Lantmäteriet som en av stadens största arbetsgivare och en handfull ledande företag inom geografiska informationssystem (GIS) är Gävle ett absolut centrum för lantmäteri. Lägger du till en kombination av stora pensionsavgångar och ett skriande behov av ny teknisk kompetens, förstår du att utsikterna för dig som väljer att plugga till lantmätare på Högskolan i Gävle är mycket goda.

Om utbildningen

Lantmätarprogrammets mål är att utveckla kunskap om och erfarenhets­grundad kompetens för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information. Programmet tar upp hur Sveriges mark och byggnader (fastigheter) förvaltas och utvecklas samt vilken betydelse detta har för samhällsbyggnadsprocessen, genom att integrera kunskaper inom ekonomi, juridik och teknik. Du kan välja mellan tre inriktningar där cirka hälften av kurserna är gemensamma för inriktningarna.

Ekonomisk/juridisk inriktning

Programmet ger en bred utbildning, du får kunskaper inom ekonomi, juridik, teknik och om samhällsbyggnadsprocessen och de delar som ingår. Utbildningen ger en successiv fördjupning inom lantmäteriteknik både genom ämnesfördjupning och utveckling av det vetenskapliga förhållningssättet. Utbildningen sker genom föreläsningar, projektarbeten, rapportskrivningar, seminarier, övningar och fältarbeten. Vid flera tillfällen under utbildningen kommer du att möta representanter från arbetsmarknaden genom t ex gästföreläsningar, studiebesök och projektarbeten.

Studierna i den ekonomisk/juridiska inriktningen siktar mot att du ska kunna tillämpa lagar, bestämmelser och regler som berör fastigheter. Du lär dig vad som ingår i en fastighet, hur den kan användas och vem som på olika sätt kan ha rätt till den. Du lär dig också fastighetsvärdering, utveckling av fastigheter och fastigheters betydelse för samhällsbyggnadsprocessen och samhällsutvecklingen. Här ingår både vad som gäller inom tätort och på landsbygden. Du får även lära dig grunderna i teknisk lantmäteriteknik, bl. a. i att hantera geografiska informationssystem (GIS).

Under programmet kommer du allt eftersom att få integrera dina nya kunskaper inom ekonomi, juridik och teknik. I det avslutande examensarbetet får du tillfälle att visa din förvärvade kompetens genom att utreda och presentera ny kunskap inom ämnesområdet.

Eftersom utbildningen har internationellt utbyte kan vissa kurser ges på engelska.

Efter utbildningen

Med den ekonomisk/juridiska inriktningen får du spetskompetens för en framtida yrkesroll som t ex förrättningslantmätare, mark- och exploateringsingenjör, markförvaltare eller fastighetskonsult. Du kan få arbete vid t ex statliga myndigheter (speciellt Lantmäteriet), kommuner, konsultföretag och bolag med stora markinnehav. Eller varför inte bli egen företagare?