https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1557230700/us/rliobjm5j1ilt0wgugix.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1567082227/Banner-YH-Utbildningssidan-se_lemowt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547554351/us/fe30flqzhes8kajof0z5.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1556090241/us/ynohwdvkl6cayhcncjz0.gif
Sveriges lantbruksuniversitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Alnarp

 • Längd

  3 år, 180 hp

 • Lärosäte

  Sveriges lantbruksuniversitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  28 augusti

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 15Områdesbehörighet A14

 • Examen

  Programmet ger dig en lantmästarexamen och en kandidatexamen.

 • Kategorier:

  Jord, skog & trädgårdSveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. Läs mer

Lantmästare

Vill du vara en del av den agrara näringens framtid? Bli specialist på lantbruk! Lantbruk och produktion av mat är viktigt för samhället. Det behövs därför en bred kompetens för att kunna lösa lantbrukets utmaningar.

Lantmästare-kandidatprogrammet ger dig allsidig kunskap för dagens och framtidens lantbruksföretag. Utbildningen ger en helhetsbild av företagande, växtodling och animalieproduktion samt den teknik som tillhör. Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig för att få en spetskompetens.

En lantmästare är starkt efterfrågad för sina kunskaper om resurser och metoder för produktion, marknad, funktion, arbetsledning och samspelet med miljö och samhälle.

Det här läser du på programmet

Utbildningen startar med att får du en helhetsbild av lantbruksföretagande och läser bland annat ekonomistyrning, redovisning och beskattning samt marknadsföring. Därefter läser du en kurs med kemi, ekologi och statistik som grund för de fortsatta studierna om produktion av djur och växter. Under den andra terminen lär du dig hur man bedriver rationell växtodling och läser produktionsgrunder och produktionsmetoder samt ogräs och växtsjukdomar. Du läser också teknik, arbetsmiljö och skogsbruk.

Tredje terminen ger dig kunskaper om hur man bedriver en effektiv animalieproduktion. Du får en allmän introduktion om djur och djupare kunskap om de olika produktionsinriktningarna. Du lär dig också om byggnader, djurmiljö och inomgårdsmekanisering. Under den fjärde terminen läser du mer ekonomi och har därefter möjlighet att fördjupa dig inom animalieproduktion, växtodling, eller teknik. Det går även att skriva ett examensarbete under slutet av andra året.

Det tredje året ger dig möjlighet att profilera dig inom ett av huvudområdena lantbruksvetenskap, företagsekonomi, biologi eller teknologi. Du kan läsa fördjupningskurser inom företagsstyrning, ledarskap, växt- eller djurproduktion samt maskin- och byggnadsteknik. Under utbildningens sista del gör du ett självständigt arbete där du får tillämpa dina kunskaper utifrån en aktuell frågeställning.

Framtidsutsikter
Arbetsmarknaden är god för lantmästare och de allra flesta har ett arbete inom yrkesområdet när studierna är avslutade. På fem och tio års sikt har yrkesgruppen goda möjligheter till arbete, inte minst för att det väntas stora pensionsavgångar, se arbetsförmedlingens yrkesprognos. Enligt SCB:s arbetskraftsbarometer är efterfrågan i balans för nyutexaminerade och det råder brist på yrkeserfarna.

En vanlig befattning för lantmästare är driftledare, mer detaljerad information från arbetsförmedlingen.

Examen
Programmet ger dig en lantmästarexamen och en kandidatexamen.