https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Alnarp

 • Längd

  3 år, 180 hp

 • Lärosäte

  Sveriges lantbruksuniversitet

 • Sista ansökningsdatum

  15 april

 • Startdatum

  Alnarp 31 augusti

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 15

 • Examen

  Programmet ger dig en landskapsingenjörsexamen/ kandidatexamen i landskapsarkitektur eller teknologi.

 • Kategorier:

  Ingenjör
  Jord, skog & trädgård
  SamhällsvetenskapSveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. Läs mer

Landskapsingenjör

Vill du vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? Eller kanske ansvara för skötseln av miljöer som parker, kyrkogårdar eller golfbanor? Som landskapsingenjör påverkar du projektering, anläggning, skötsel och förvaltning av vår gemensamma utemiljö.

Du kanske även är intresserad av Landskapsingenjör, Trädgårdsingenjör - design, Trädgårdsingenjör - odling

Det här läser du på programmet

Vi värderar funktion, skönhet, ekologi och trygghet högt, när nya bostadsområden växer fram och tätorterna expanderar. Det gäller inte bara under själva byggandet utan också under den efterföljande förvaltningen där man tar tillvara och utvecklar det som anlagts och planterats. I utbildningen byggs den grundläggande teorin på med praktiska övningar och projektarbeten där du får träna dig i projektledning och kommunikation. De första två åren ägnas åt att bygga upp en bred grund av kunskap kring mark och växter, datorbaserad projektering, ekonomi, trädgårdshistoria och skötsel av park- och naturmarker. Delar av undervisningen sker i grupp och i projektform. Utbildningen innehåller många handledda moment som kräver att man deltar aktivt. Under det tredje året ges möjlighet att fördjupa kunskaperna genom valbara kurser inom de ämnen man läst under de första två åren eller att bredda kunskaperna med till exempel kurser i vattenbyggnad, landskapsvård, kyrkogårdsförvaltning eller golfbaneskötsel. Under årskurs tre kan man även läsa en praktikkurs och göra praktik på en arbetsplats inom branschen. Årskurs tre avslutas med ett självständigt arbete, vilket ger möjlighet till ytterligare fördjupning och kan vara ett sätt att knyta kontakter med yrkeslivet.

Det här kan du arbeta med

Vanliga arbetsuppgifter kan vara att ansvara för att skapa eller vårda det gröna inom tätortsmiljöer och tätortsnära miljöer, till exempel parker, kyrkogårdar, naturmark eller vägrum. Ofta arbetar man direkt med växtligheten, som att bevara, sköta och förnya stadens gatuträd eller sommarblomsprogram. Andra arbetsuppgifter är att hitta tekniska lösningar för byggandet av utemiljöer eller undervisning på naturbruksgymnasier och högskolor. Efter utbildningen kan du exempelvis jobba som konsult, projektör, lärare, utredare, rådgivare eller arbetsledare.

Efter examen

 

Arbetsmarknaden för landskapsingenjörer är gynnsam. Eftersom inslaget av ekonomi och ledarskap är framträdande inom utbildningen, är landskapsingenjören lämpad för ledande positioner inom den gröna sektorn. Enligt SACO-förbundets information om landskapsingenjör är det balans på arbetsmarknaden för yrket. På LIR och Landskapsingenjör kan du läsa mer om branschen och om att vara landskapsingenjör.

 

Möjliga arbetsgivare

Landskapsingenjörer arbetar till exempel vid PEAB, Green Landscaping, NCC, HAGS, SLU, golfklubbar, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar, parkförvaltningar, tekniska förvaltningar, kommuner och landsting, SWECO, Splendor Plant och som konsulter och egna företagare.

Har du frågor?

Kontakta:
Studievägledningen
studievagledning@slu.se
018-672800