https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Uppsala universitet
Uppsala universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Uppsala

 • Längd

  5,5 år

 • Lärosäte

  Uppsala universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet A13Områdesbehörighet 13

 • Examen

  Läkarexamen

 • Kategorier:

  Medicin & Farmaci
  Vård & Omsorg

 • Kontakt

  medstudievagledning@uadm.uu.se
  Telefon: 018-471 46 75Uppsala universitet

Uppsala universitet

Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning och utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Rankas som ett av de 100 bästa universiteten i världen.Läs mer

Läkarprogrammet

Förebygga, lindra och läka – kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar och även kunna se och möta människan bakom symtomen. Det kräver en bred medicinsk kunskap, ett vetenskapligt tänkande, ett humanistiskt förhållningssätt, färdigheter i patientkommunikation och personlig mognad. På Läkarprogrammet i Uppsala får du grunden till både läkaryrket och medicinsk forskning. Du lär dig hur sjukdomar diagnosticeras, behandling av olika sjukdomar och tillstånd och hur du förhåller dig till patienter och andra du möter inom vården.

OM PROGRAMMET

På Läkarprogrammet får du tidigt kontakt med din framtida yrkesroll genom färdighetsträning inom primärvården. Du kommer att studera teoretiska moment i sitt sammanhang, inte som separata kurser. Redan från första terminen får du möjligheten till patientkontakt, lära dig undersökningsmetoder och andra kliniska färdigheter samtidigt som etiska och vetenskapliga frågeställningar belyses. På Läkarprogrammet integreras biologisk grundvetenskap med klinisk vetenskap.

Läkarprogrammet är långt och studenterna upplever ofta en hög arbetsbelastning med många schemalagda undervisningstimmar, laborationer, projektarbeten och klinisk träning, samtidigt som det kräver självstudier. För att klara Läkarprogrammet behöver du vara motiverad och veta varför du vill bli läkare.

Under studierna kommer du att få lära dig att använda din teoretiska kunskap i praktiken och lära dig att förstå patientens symptom och besvär utifrån teorin. Många gånger kan det vara svårt att identifiera en sjukdom då all typ av smärta, obehag eller funktionsnedsättning är subjektiv.

OM UNDERVISNINGEN

Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning och laborationer. Redan från första terminen placeras du på en vårdcentral där du får träna dig i den din framtida yrkesroll. Längre fram blandas föreläsningar i såväl kliniska som grundvetenskapliga moment och gruppundervisning med placering på Akademiska sjukhuset i Uppsala och på olika sjukhus och vårdcentraler ute i regionen. Under de kliniska placeringarna deltar du i avdelningens dagliga arbete, under handling av i huvudsak läkare. Under studierna byter du avdelning regelbundet för att du ska få en god inblick i verksamheten och en bred kunskap.

Stora delar av kurslitteraturen är engelskspråkig. Vissa utbildningsmoment och i vissa fall hela kurser kan komma att ges på engelska. Vid kommunikation med patienter är goda språkkunskaper i svenska viktiga.

Du genomför huvuddelen av din kliniska utbildning vid Akademiska sjukhuset och primärvården i Uppsala.

Vissa inslag, främst under termin 5–11, sker vid andra vårdcentraler och sjukhus i bland annat Eskilstuna, Falun, Avesta, Gävle, Västerås, Hudiksvall, Enköping, Köping, Visby eller Nyköping. Vid regionplacering på dessa orter får du gratis boende och resa.