https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Poznan
Poznan

Fakta

Kontakt

 • Kontakt+47 38 14 14 75
  poznan@uia.no


Läkare, 6 M.D.

Läkarprogrammet är baserat på det polska och designat för européer och andra kandidater som har avlagt examen från gymnasiet och erhållande goda betyg i kemi, biologi och fysik.

Läkarprogrammet är indelat i två delar:

 • Del I som upptar de två första åren, ägnas främst till följande ämnen: anatomi, medicinsk biologi, kemi, bio-kemi, histologi och embryologi, physiologi, medicinsk latin och. Under denna period introduceras kliniska aspekter av dessa ämnen gradvist.
 • Del II startar i det tredje året och upptar de resterande fyra åren av Läkarprogrammet. Efter att man som student har avslutat all den teoretiska och kliniska utbildningen och klarat alla tentor får man ett M.D. (medical diploma.)

Läkarprogrammet är uppdelad på föreläsningar, praktik och seminarier:

 • Föreläsningar - dessa är teoretiska i sin natur och ger studenterna de grundläggande kunskaper som krävs inom det här området. Föreläsningarna ges för alla deltagare av samma år och är inte obligatoriska.
 • Praktik - delas in i klinisk praktik (bedside-undervisning), praktik i poliklinikpatientkliniker, kirurgier och analys samt labb-praktik som rymmer grupper om 5-6 deltagare.
 • Seminarier - organiseras som en diskussion i förhållande till utvalda problem, hålls i grupper om max 16 deltagare.Antagningskrav

Svenskt, norskt, danskt, finskt eller isländskt medborgarskap.

Grundläggande högskolebehörighet (eller motsvarande i annat nordisk land än Sverige).

För ansökare med svensk utbildning krävs dessa kurserna från gymnasiet för ätt kunna komma till antagningsintervju:

 • Kemi A och Kemi B
 • Biologi A och Biologi B
 • Fysik A

Om du redan har tagit liknande kurser från universitetet eller högskolan, eller om du har särskilt bra betyg kan du få dispens från ett eller flera av dessa kraven.

Betygssnittet i dessa fem kurserna bör vara minst VG. I praktiken brukar betygskraven bli högre, beroende på antalet sökande och dessas betyg. Antagningsintervjun fokuserar på dina kunnskaper i kemi, biologi och/eller fysik. Intervjun är på engelska.