https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Personal Skills
Personal Skills

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Helsingborg, Göteborg, Stockholm

 • Längd

  350 YH-poäng (ca 1,5 år)

 • Lärosäte

  Personal Skills

 • Sista ansökningsdatum

  17 maj 2020

 • Startdatum

  24 augusti 2020

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Yrkeshögskoleexamen

 • Kategorier:

  Teknik
  Bygg, anläggning & fastighet

 • Kontakt

  Jörgen Aall Flood
  Tel: 0706 47 27 47
  Mail: jorgen.aall.flood@personalskills.sePersonal Skills

Personal Skills

Vi använder moderna enkla verktyg i lärandet och arbetar i nära samverkan med både företag och offentliga arbetsgivare. Våra deltagare ska uppleva en stimulerande miljö med omväxlande pedagogik som pa... Läs mer

Kyl- och Värmepumptekniker

Energi, teknik och miljö är Sveriges framtidsbransch med stora möjligheter för dig. Kyl- och värmepumpbranschen  har stort underskott på tekniker och jobbar aktivt med att få in fler kvinnliga medarbetare.

Kurser som ingår i utbildningen

 • Affärsmannaskap och kundrelationer                           
 • Elsystem i kylanläggningar                                    
 • Examensarbete                                                             
 • Kyl- och värmepumpteknik 
 • Grundläggande ventilationsteknik                                                                                  
 • Kylprocess, teori och praktik                                          
 • Lagstiftning inom kyl- och ventilationsområdet              
 • LIA-A (lärande praktik)                                                   
 • LIA-B (lärande praktik)                                                   
 • LIA-C (lärande praktik)    
 • Miljöteknik och lagstiftning inom kylområdet 
 • Moderna kylsystem    
 • Projektledning och entreprenadkunskap
 • Styrsystem i kyl- o värmepumpanläggningar
 • Ventilationsteknik - lagstiftning och systemkunskap  

Efter utbildningen kommer du kunna

 • självständigt kunna lösa de förekommande uppgifter inom val av underhåll och installation av kyl- och värmepumpsystem.
 • självständigt föreslå åtgärd och metod för att avhjälpa fel vid felsökning.
 • kunna välja det mest fördelaktiga alternativet vid systemlösning utifrån miljö-, tillgänglighets-, service-, energi- samt driftsäkerhetsaspekter.
 • självständigt arbeta med olika metoder för att transportera kyla och värme samt olika verkningsgrader beroende på val av ventilationssystem.
 • lägga upp drift- och underhållsplaner för skiftande kyl- och ventilationssystem.
 • yrkesmannamässigt ge välförankrade råd om metoder för eliminering av onödigt ljud med hjälp av skiftande ljuddämpningar.
 • kommunicera med kund utifrån ett företagsperspektiv, där merförsäljning måste kombineras med kundnytta samt etiskt/moraliskt affärsmannaskap.

Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med respektive branschs parter och dess tongivande företag med sikte på att skapa en hållbar kompetens hos den enskilde inför framtiden.

Våra utbildare har lång erfarenhet av dels sin bransch och sitt ämnesområde, men även som pedagog. Vi arbetar ständigt med att fördjupa våra kunskaper och färdigheter inom valda områden med sikte på att ge dig som deltagare eller arbetsgivare senaste och solidaste kunskapen.