https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Göteborgs universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Göteborg

 • Längd

  Se respektive kurs för mer info

 • Lärosäte

  Göteborgs universitet

 • Sista ansökningsdatum

  20 April

 • Startdatum

  HT & VT 2017/2018

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Grundläggande behörighet

 • Examen

  Se respektive kurs för mer info

 • Kategorier:

  Genusvetenskap

 • Kontakt

  031-786 4328Genusvetenskap

Genusvetenskap- grundnivå

Utbildningen på grundnivå i Genusvetenskap syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om de perspektiv på kön, etnicitet, sexualitet, klass, ålder och funktionalitet som har utvecklats inom det genusvetenskapliga forskningsfältet.

Genom att förhålla sig kritiskt till samt lära sig använda grundläggande analytiska verktyg, kan studenten utveckla förståelse för det metaperspektiv som genusvetenskap anlägger i förhållande till föreställningar om kön. Metaperspektivet anläggs i tur och ordning på idéer om könsskillnad och sexualitet, föreställningar skapade inom historieskrivning, kulturområdet och politikens olika arenor.

Fortsättningskursens fokus ligger på teoriutveckling inom de olika feministiska tankeströmningarna sedan 1700-tal och fram tills idag. Teoribildning och aktuell vetenskaplig metod diskuteras. Kursen som helhet pekar fram mot skrivandet av det självständiga arbetet.

Fördjupningskursen tar ytterligare steg inom det vetenskapsteoretiska fältet, där självreflexivitet, situering, etik och forskningspolitiska frågor tas upp. Fördjupningskursen innebär också att studenten definierar, diskuterar och avgränsar ett forskningsfält som bildar avstamp inför uppsatsarbetet.

Grundkurs, Fortsättningskurs och Fördjupningskurs innebär en stegvis progression mot allt mer fördjupade kunskaper och självständiga förhållningssätt till kunskapsproduktion, feministisk teori och metodologi och det egna skrivandet. Fördjupningskursen avslutas med ett självständigt arbete.

Genusvetenskap- avancerad nivå

Avancerad nivå i ämnet Genusvetenskap ger prov på en rad olika genusvetenskapliga perspektiv.

Både magister- och masterexamen startar med kursen Genusvetenskaplig teoribildning, vilket bildar den teoretiska bas som resten av utbildningarna vilar på.

Masterexamen kan den student få som genomgått utbildning på avancerad nivå i sammanlagt 2 år och som avslutas med ett självständigt arbete som omfattar 30 hp. Mer information om den rekommenderade studiegången för masterexamen i genusvetenskap finns under rubriken "Examina på avancerad nivå" i vänsterspalten.

Magisterexamen i genusvetenskap kan den student få som genomgått utbildning på avancerad nivå i sammanlagt 1 år och som avslutas med ett självständigt arbete som omfattar 15 hp.