https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095695/us/gdymf3yyctxppatenfrz.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095586/us/suz55rrazzlpg8y02dwc.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095445/us/mgxc7pqr2o6zqgcwalij.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1606474228/us/rwgcirkqfbiksnnwouef.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1608119246/us/oci1shzjkag6gx42t1xb.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095335/us/igemfsbg4fm09ifnvfnn.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095221/us/tyodxznantzil5jjobjf.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095096/us/hs20wb7zlspwprpiwvun.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Linköpings universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Linköping

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Linköpings universitet

 • Sista ansökningsdatum

  15 april 2018

 • Startdatum

  HT 2018

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 1

 • Examen

 • Kategorier:

  Kultur
  Tvärvetenskap

 • Kontakt

  Birgitta Lönning, studievägledare
  E-post: birgitta.lonning@liu.se
  Telefon: 013-28 18 17Kulturvetenskap, 180 hp

Filosofi, historia, litteratur- och konstvetenskap kombinerat med spännande fördjupningskurser och nyttig praktik – så blir du en kompetent kulturvetare.

Du fördjupar dig inom det humanistiska området, samtidigt som du blir skicklig på kunskapssökande och kritiska analyser. Kritiskt tänkande, analytisk förmåga och skicklighet i att uttrycka dig i tal och skrift är kompetenser som alltid efterfrågas.

Konsten att förstå sambanden

Programmet inleds med studier i praktisk filosofi, historia, litteraturvetenskap samt konstvetenskap och visuell kommunikation. De första tre terminerna studerar du samhällsförhållanden och kulturella uttryck under olika tidsperioder, och lär dig att förstå sambanden mellan samhällsutveckling, idéer, litteratur och konst. Du läser också kurser i argumentationsanalys, vetenskapsteori, moralfilosofi och estetik där du utvecklar din förmåga att formulera problem och att kritiskt granska olika texter och tolkningar. Ett av målen är att du självständigt ska kunna formulera frågor, samla information, presentera, analysera och dra slutsatser. Därför får du ta ett stort eget ansvar för dina studier, särskilt när det gäller inläsning och bearbetning av litteratur.

Utbildningens upplägg

Efter tre terminer väljer du huvudämne och fördjupar dig i något av ämnena praktisk filosofi, historia, litteraturvetenskap eller konstvetenskap och visuell kommunikation, kombinerat med studier i något annat kultur eller samhällsvetenskapligt ämne. Du utvecklar dina ämneskunskaper, övar dig i kritisk reflektion och lär dig att tillämpa kulturvetenskapliga metoder. Det ger dig en bra grund för att kunna utföra genomtänkta analyser av olika kulturella och sociala företeelser. Studierna kan även innefatta praktik och kurser i kulturpolitik samt projektledning. Det är också möjligt att bygga på det kulturvetenskapliga basblocket till en individuellt utformad kandidatexamen.