https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1592293322/us/kno9pc9amufvlfv4gnh7.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593522953/us/zzly4e4qt5rsogkhrxft.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593078874/us/wmhgtnayikiztshhlo3e.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593523045/us/zttbj2xeroqjcfvoaxww.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593079266/us/jotm1cmg4sc8u4l4bpj1.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1595403746/us/dfqhehb4ozhql3wljmd0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1581930462/us/tt3yso0gnxpn5fe40wtp.gif
Newmaninstitutet

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Tel: 018- 580 07 00
    Mail: adm@newman.seNewmaninstitutet

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet utbildar i jesuiternas akademiska tradition. Vi erbjuder en utbildning som ser till den personliga helheten med intellektuella, moraliska, psykologiska och andliga dimensioner. Vi eft... Läs mer

Kropp, själ och medvetande

I Newmaninstitutets utbud av kurser för det kommande läsåret vill vi lyfta fram temat: ”Kropp, själ och medvetande”. Detta presenterar vi i form av ett kurspaket, där kurserna ska ses som en rekommendation för fördjupad kunskap inom temat. Paketen är däremot inte sammanhållna program och varje kurs söks därför separat.

I paketet ”Kropp, själ och medvetande” belyser vi frågor om människans inre men också hur hon påverkas av förändringar runt omkring henne. Vad kan vi säga om människans fundamentala egenskaper och särdrag – hennes kroppslighet, hennes själsliv, hennes medvetande och dess funktioner? Hur påverkas hon av nya förutsättning i sin omgivning? Frågorna tar avstamp i aspekter kring ny teknologi och medial verklighet, människans påverkan på naturen och ökad medvetenhet därom, samt en tilltagande ensamhet i många samhällen där frågor om omvårdnad och ansvar skärps.

Kurser

Life, Soul and Consciousness (modul 1)

The discussion on consciousness is changing. Leading neuro- and cognitive scientists have been driven by their research to turn to older, often dismissed, religious and metaphysical ideas. They have even used the concept of the soul which classically entailed both life and consciousness. In this course we will discuss classical and contemporary texts on life, soul, and consciousness. We will especially examine the return of panpsychism, the notion that nature is saturated by consciousness, idealist ideas, the thought that reality in its fundamental sense is mental, and hylomorphism, the Aristotelean idea that the soul is the form of the body, in the contemporary discussion on life and mind.

Technology and the Human (modul 2)

The powerful presence of technology in contemporary society raises significant philosophical issues with regards to the human condition. A significant part of the course will be devoted to seminary discussions of primary readings. Technology seemingly has a life of its own, but is “what is possible” the only check on its development? This question will be raised with regards to transhumanism and examples of human enhancement that will provide central case studies throughout the course.

Kroppen och kroppslighet (modul 3)

Kursen behandlar människans kroppslighet. Mot bakgrund av den filosofiska tradition som länge tolkat människans kropp i förhållande till något annat (form, själ, tanke, medvetande), med en objektifiering av kroppen som följd, undersöks varför och hur fenomenologin kastar om denna ordning. Kursen tar upp detta i relation till tänkare som Maurice Merleau-Ponty, Michel Foucault och Michel Henry. Hur förstår jag erfarenheten av att vara en kropp? Vad betyder det att vara en bebodd eller en levd kropp? Och hur förändras relationen till det kroppsliga om detta ses som någonting grundläggande hos mig själv?

Den fria viljan (modul 4)

Har vi människor en fri vilja? Vad innebär det att ha en fri vilja? Vad skulle det innebära om människan helt saknade fri vilja? Dessa frågor har engagerat filosofer alltsedan antiken. Kursen ger en grundlig introduktion till de viktigaste diskussionerna kring den fria viljans problem, särskilt de logiska, psykologiska, teologiska och metafysiska frågeställningar som format debatten från antiken fram till i dag.